profesor.jpgConducerile unităţilor de învăţământ liceal le vor atribui în perioada 1-19 iunie 2015 cadrelor didactice care predau la clasele terminale, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârşitului de an şcolar, pregătirii examenului de bacalaureat, precum şi admiterii în clasa a IX-a.

Astfel, cadrele didactice al căror orar este diminuat în urma încheierii cursurilor claselor terminale vor fi implicate cu prioritate în organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maternă, a competenţelor digitale şi a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

De asemenea, cadrele didactice de specialitate vor fi implicate în organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini şi a probei de verificare a cunoştinţelor de limbi moderne sau materne, prevăzute în calendarul admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în şcoală, pentru absolvenţii claselor a XII-a / a XIII-a, de ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

„Pentru perioada 15-19 iunie 2015, conducerile unităţilor de învăţământ gimnazial vor atribui cadrelor didactice care predau la clasa a VIII-a, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârşitului de an şcolar, pregătirii Evaluării Naţionale, precum şi admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în şcoală, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, de ore de pregătire pentru Evaluarea Naţională”, potrivit unor precizări publicate pe site-ul MEN.

Totodată, pentru cadrele didactice care predau la clasele terminale, se consideră că activităţile desfăşurate în conformitate cu prevederile notei menţionate, în completarea orelor de predare diminuate în urma încheierii cursurilor claselor terminale, fac parte din norma didactică. AGERPRES