Meseria de mecanic auto este cea mai căutată specializare la admiterea în învăţământul profesional în judeţul Dolj, pe care 220 de elevi o învaţă în opt clase, urmată de cea de bucătar (84 de elevi în trei clase) şi de cea de comerciant-vânzător (81 de elevi în trei clase).

Potrivit datelor prezentate, miercuri, de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Dolj, la admiterea în învăţământul liceal, mediile cele mai mari s-au înregistrat la specializările matematică-informatică bilingv engleză, ultima medie fiind de 9,90, ştiinţele naturii (ultima medie fiind de 9,88), şi matematică-informatică (ultima medie fiind de 9,77), la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova.

Printre punctele slabe ale învăţământului preuniversitar doljean se numără, potrivit IŞJ Dolj, absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar; insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în special în unităţile de învăţământ liceal şi în unităţile de învăţământ din mediul rural; dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unităţile izolate din mediul rural; reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice; existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale; insuficienta documentare şi preocupare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile a unor unităţi şcolare; insuficienta preocupare şi colaborare în vederea identificării resurselor extrabugetare; prezenţa sporadică în şcoli a personalului calificat în consilierea copiilor cu nevoi speciale; lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională şi/sau managerială etc.

În ceea ce priveşte ameninţările, acestea se referă sunt determinate de migrarea cadrelor didactice tinere către domenii mai bine plătite; scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare; lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională; posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile în care nu se stabilesc măsuri şi programe de prevenire a acestui fenomen; slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor activităţi didactice eficiente etc..

La începutul anului şcolar 2015-2016, în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj existau un număr de 96.666 elevi şi preşcolari, dintre care 79.833 sunt elevi, iar 16.833 preşcolari. În judeţul Dolj există elevi cu cerinţe educaţionale speciale, dintre care 644 educabili (elevi şi preşcolari) se află în unităţi de învăţământ special, iar 509 educabili sunt integraţi în învăţământul de masă. De asemenea, în unităţile de învăţământ preuniversitar există 73 de elevi aflaţi în plasament.
În anul şcolar 2014-2015, elevii judeţului Dolj au obţinut un număr de 88 de premii la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi un număr de 10 premii la etapele internaţionale. AGERPRES