Metodele de învăţare şi formare trebuie îmbunătăţite, inovate şi aplicate pe scară largă, a declarat vineri Laura Şerbănescu, director în MECTS, la conferinţa de lansare a programului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră’, de la Sinaia.

Potrivit acesteia, sistemele actuale de formare destinate cadrelor didactice adeseori nu reuşesc să le ofere acestora formarea de care au nevoie.

„Criza economică actuală, însoţită de mutaţii sociale, tehnologice, demografice rapide, a pus în evidenţă importanţa vitală de a asigura – la un nivel ridicat de calitate – achiziţionarea unui ansamblu solid de competenţe indiferent de vârstă, care să permită o mobilitate crescută pe piaţa muncii”, a spus directorul.

În opinia sa, se impune deci ca sistemul de formare profesională continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar să devină mai coerent, mai deschis şi mai relevant pentru nevoile de formare ce decurg din mediul educaţional în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.


„În acest sens, trebuie luate măsuri astfel încât profesia să devină mai atractivă. Trebuie să se asigure cadrelor didactice competenţele pedagogice şi celelalte competenţe necesare pentru asumarea noilor atribuţii care derivă din această abordare”, a arătat Şerbănescu. Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), se integrează perfect în politicile promovate de MECTS în sensul formării continue a cadrelor didactice, răspunzând în mod concret unei necesităţi tot mai evidente de formare continuă: conversia profesională în interiorul sistemului de învăţământ.


Proiectul, ce urmează a fi implementat la nivel naţional, se remarcă, pe de o parte, prin oportunitatea, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, de a participa la programe de formare de nivel postuniversitar de calitate şi de a putea beneficia de şansa siguranţei postului sau ocupării unui nou post în învăţământ şi, pe de altă parte, de utilizarea tehnologiei educaţiei la distantă (ED) cu toate avantajele acestui sistem de formare. AGERPRES