Proba scrisă din cadrul concursului de titularizare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar va avea loc miercuri, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare.

Potrivit procedurii aprobate de MEC, accesul candidaţilor în centrele de concurs este permis până la ora 8,15, luând în considerare măsurile obligatorii de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către preşedinte şi secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnaţi de preşedintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 9,00 acestea să se poată desface în prezenţa candidaţilor.

Candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot realiza şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

În fiecare sală de concurs se recomandă să fie repartizaţi candidaţi care susţin concursul la cel puţin două discipline diferite.

Cei care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanţă ori transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020 – 2021, se mai arată în procedură.

Conform calendarului Ministerului Educaţiei, primele rezultate vor fi afişate pe 4 august.

Contestaţiile vor putea fi depuse pe 4 şi 5 august, iar în data de 11 august vor fi anunţate rezultatele finale.

În perioada 9 – 16 iulie, candidaţii la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi-au putut depune dosarele de înscriere la inspectoratele şcolare sau le-au transmis electronic. AGERPRES