uvvg_miniscoala.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad organizează, în perioada 15-17 iunie, în Campusul Universitar „Vasile Goldiș”, „Mini-școala pentru învățarea unor tehnici în vivo pe animale de laborator în vederea studierii formării metastazelor”. Mini școala este realizată în cadrul proiectului: Platforma de Cercetare Integrată Transfrontalieră pentru Identificarea Proceselor Celulare ca Ținte Potențiale pentru Terapia Personalizată a Cancerului/Integrated Cross-Border Research Platform to Identify Cellular Processes aş Potenţial Targets for Personalized Cancer Therapies, derulat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria în valoare de 2 milioane de euro. Partenerii proiectului sunt Universitatea din Szeged și Centrul de Cercetări Biologice al Academiei Ungare.

La acest program de aplicații practice sunt înscrişi studenţi ai Facultății de Medicină a Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, studenţi şi doctoranzi ai Universității din Szeged şi doctoranzi ai Şcolii de Medicină Veterinară a USAMV Bucureşti.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” a declarat că „lectorii care vor susține cursurile şi aplicațiile practice sunt doctori în medicină veterinară, cu experiență în organizarea şi monitorizarea activității sanitar-veterinare într-o biobază, precum și în manipularea specifică a animalelor de laborator în experimente, cu respectarea legislației naționale și europene”.

În cele trei zile de activitate intensă vor fi prezentate următoarele subiecte teoretice şi practice: aspecte privitoare la armonizare legislației naționale cu legislația europeană privitoare la utilizarea animalelor de laborator în scopuri științifice; aspecte etice ale cercetării pe animale de laborator; prezentarea sistemului de cuști IVC monitorizate electronic; manipularea animalelor de laborator; aspecte teoretice și practice ale anesteziei animalelor de laborator; tehnici chirurgicale aplicate animalelor de laborator; tehnici în vivo de investigare imagistică; prelevarea probelor biologice.

Dr. Krizbai Istvan, cercetător științific, conducător de grupă la Institutul de Biologie al Academiei Ungare din Szeged, spune: „În cadrul acestui proiect vom discuta aspecte legate de animale experimentale, începând de la legislația în vigoare până la probleme practice, cum manipulăm animalele, cum le ținem, cum performăm intenţii chirurgicale, mai ales cele care sunt legate de tematica proiectului nostru”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, managerul de proiect, a subliniat: „La Universitatea de Vest Vasile Goldiș s-a deschis o mini şcoală de vară la care participă studenți, doctoranzi postdoctoranzi, care vor frecventa această şcoală în premieră pentru România. În cadrul acestei școli încercăm să valorificăm baza didactico materială și biobaza experimentală pentru animale de laborator pe care o avem în instituţia noastră. De comun acord cu partenerii noștri cu care colaborăm la diferite proiecte, în special la proiectul privind terapia personalizată a cancerului, încercăm să învățăm tehnici de laborator de micro chirurgie, foarte pretențioase care, în mod obișnuit, nu se pot învăța decât prin exercițiu și prin aplicarea unor tehnici interesante și funcționale, astfel încât am invitat pe lângă cei care vor frecventa această şcoală și specialiști din Ungaria. Aceste tehnici vor putea fi folosite pe mai departe, în diferite tehnici de laborator și bagajul de cunoștințe, care se acumulează și deservește mai multe universități participante la mini școală”.

„Le mulţumesc partenerilor pentru efortul de a organiza împreună acest eveniment, celor doi profesori de la Universitatea din Szeged, prof. Boros Imre, şeful departamentului de Biologie Moleculară şi Biochimie şi prof. Peter Deak, şeful Departamentului de Genetică al Facultății de Biologie, precum şi dr. Krizbai Istvan, de la Departamentul de Biofizică al Centrului de Cercetări Biologice al Academiei Maghiare. Tuturor cursanţilor le adresez urarea de a profita din plin, în cele 3 zile, de prezenţa specialiștilor care vor susține cursurile şi aplicațiile practice, să dobândească cunoștințe științifice, să stabilească noi contacte sau colaborări utile pentru dezvoltarea viitoarelor lor cariere”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, managerul de proiect.