Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că a fost simplificată metoda de acordare a noilor domenii doctorale. Într-un comunicat transmis presei se precizează că ordinul de ministru din 20 martie 2018 reglementează posibilitatea aprobării de către MEN a noi domenii de doctorat, în şcoli doctorale acreditate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), la cererea acestora.

„Pentru a aproba introducerea noului domeniu, MEN solicită IOSUD îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: să aibă aprobarea senatului universitar privind înfiinţarea noului domeniu în cadrul unei şcoli doctorale, să desfăşoare activitate de cercetare relevantă în domeniu, să organizeze programe de studii universitare de licenţă şi master acreditate în domeniul pentru care solicită aprobarea, să demonstreze includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate, a cursurilor de etică şi integritate academică, începând cu anul universitar 2018 – 2019, să aibă cel puţin trei cadre didactice sau de cercetare (dintre care cel puţin două sunt titulare cu funcţia de bază în instituţia de învăţământ superior solicitantă) şi să facă dovada postării publice a celui mai recent raport anual de autoevaluare a şcolii doctorale”, precizează comunicatul MEN.

Conform prevederilor ordinului, pentru aprobarea noului domeniu de doctorat, MEN va solicita Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi a Certificatelor Universitare (CNATDCU) punctul de vedere cu privire la situaţia resursei umane implicate şi îndeplinirea criteriilor de integritate, iar Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) un punct de vedere cu privire la posibilitatea susţinerii de către instituţia solicitantă a noului domeniu de doctorat pe baza rezultatelor celei mai recente evaluări instituţionale.

Înfiinţarea noului domeniu de doctorat solicitat va fi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei, în baza propunerilor primite de la CNATDCU şi ARACIS.

Una dintre noutăţile introduse de acest ordin o reprezintă necesitatea îndeplinirii condiţiei ca instituţiile de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat să demonstreze includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate, a cursurilor de etică şi integritate academică, începând cu anul universitar 2018 – 2019, subliniază sursa citată. AGERPRES