student_bani.jpgAproximativ 6.000 de studenţi din trei universităţi româneşti vor participa la un proiect lansat luni de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care are ca obiectiv general creşterea gradului de inserţie a studenţilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea calităţii comunicării şi îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor.

Proiectul, intitulat „Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale”, vizează şi dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale de ştiinţă, tehnologie, inovare, de valorificare a proprietăţii intelectuale din universităţi.

„Scopul proiectului este implementarea soluţiei de centru interuniversitar pilot de cercetare, comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale, în primul rând, în universităţile implicate în proiect,” a afirmat, luni, cu prilejul lansării, managerul de proiect din partea MECTS Simona Tănase.


Ea a menţionat că proiectul se va derula pe o perioadă de 30 de luni şi că sunt implicate universităţile Politehnica Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Craiova, iar ca partener extern – Institute de Recherche en Electronique, Microtechnologie, Instrumentation et Systemes (IREMIS) din Rouen, Franţa. „Studenţii vor fi îndrumaţi de cadre universitare implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare şi de persoane cu funcţii de conducere, monitorizare şi evaluare în învăţământul superior, precum şi de responsabilii în calitatea actului de învăţământ superior. Pe parcursul pregătirii studenţilor, universităţile vor fi susţinute şi de specialiştii implicaţi în elaborarea politicilor în învăţământul superior”, a afirmat Simona Tănase. De asemenea, cadrele didactice din universităţi şi studenţii vor fi pregătiţi pentru crearea unei baze comune de cunoştinţe şi pentru utilizarea platformelor virtuale. În cadrul proiectului va fi înfiinţat un centru pilot de comunicare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale.


Cea de a doua componentă a proiectului este reprezentată de formarea profesională în IT şi în domeniul inovării, al transferului tehnologic prin realizarea de cursuri pentru studenţi şi organizarea derulării acestora. Ultima componentă a proiectului constă în dezvoltarea unei platforme comune interuniversitare de comunicare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale. Rezultatele proiectului constau în realizarea câte unui centru pilot de comunicare în fiecare universitate parteneră, cu scopul îmbunătăţirii accesului la educaţia de calitate. Alte rezultate ale proiectului sunt realizarea câte unei biblioteci virtuale în fiecare universitate parteneră şi a unui portal de ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale.


Proiectul mai are ca rezultat crearea a cinci cursuri noi privind inovarea, antreprenoriatul, transfer tehnologic pe baza cărora se vor forma studenţii din grupul ţintă. Implementarea celor trei componente va determina îmbunătăţirea comunicării dintre universităţile partenere, societate şi mediul economic şi social. Colaborarea cu Institutul de la Rouen va consta în schimbul de informaţii, de experienţă, de rezultate şi de bune practici în domeniul utilizării comunităţilor virtuale în cercetare universitară. Proiectul are o valoare totală de 20.736.126 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 15.635.215 lei. AGERPRES