Ministerul Educaţiei a agreat 30 de propuneri formulate de către Academia de Studii Economice privind îmbunătăţirea conţinutului proiectului Legii Învăţământului Superior, a scris ministrul Sorin Cîmpeanu pe Facebook.

Propunerile de îmbunătăţire formulate de către Academia de Studii Economice vizează următoarele aspecte principale:

* Clarificarea atribuţiilor şi responsabilităţilor senatelor universitare, consiliilor de administraţie, decanilor şi directorilor de departament, precum şi clarificarea unor sintagme din conţinutul normativ al proiectului Legii învăţământului superior;

* CSUD şi şcolile doctorale pot stabili prin regulamente proprii standarde superioare celor stabilite de către CNSTGU;

* Sumele necheltuite să poată să fie utilizate într-o plajă bugetară mai largă în interesul comunităţilor academice;

* Consolidarea unor dispoziţii din proiectul legii care privesc legătura universităţilor cu piaţa muncii;

* Precizarea conform căreia cuantumul de 300 de lei/lună/student alocat pentru constituirea fondului de burse este un cuantum minim;

* Susţinerea transparentizării proceselor din universităţile româneşti.

„Pe lângă propunerile deja agreate astăzi cu reprezentanţii Consorţiului Universitaria, apreciez ca fiind constructive propunerile transmise de către Academia de Studii Economice. Cele 30 de propuneri primite şi acceptate vor aduce un plus de calitate şi claritate conţinutului normativ al Legii Învăţământului Superior. (…) Subliniem faptul că numai printr-o implicare activă şi constructivă, indiferent de rolul pe care-l avem şi de poziţia deţinută, noi, toţi cei interesaţi de soarta educaţiei, a copiilor noştri şi a viitorului nostru ca societate, trebuie să susţinem #România Educată. Acest proiect este mult prea important pentru România pentru a fi lăsat să fie confiscat de grupuri de interese care promovează teme false şi care nu au legătură cu interesul legitim al studenţilor şi universităţilor româneşti”, a afirmat ministrul Cîmpeanu. AGERPRES