Ministerul Educaţiei a aprobat lansarea competiţiei 2020 pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat lansarea competiţiei 2020 pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) din cadrul Programului 4 – Cercetare fundamentală şi de frontieră, Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).
Potrivit unui comunicat de presă al MEC, proiectele de Cercetare Exploratorie (PCE) au ca scop susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.
Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în instituţii din România.
Competiţia are alocată suma de 90.000.000 de lei, iar proiectele au ca principale obiective: creşterea prestigiului cercetării ştiinţifice din România, cuantificat prin rezultate ştiinţifice de nivel internaţional; identificarea, susţinerea şi dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să menţină şi să consolideze masa critică necesară competitivităţii acestora pe plan internaţional; atragerea resurselor umane naţionale şi internaţionale de calitate pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România; implementarea principiului “finanţarea urmează performanţa” în cercetare.
Competiţia organizată în cadrul acestui apel este organizată conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii cu privire la modalitatea de desfăşurare a competiţiei sunt disponibile la adresa https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie. AGERPRES