Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia şi calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN).

„Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înfiinţării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuşi să asigurăm obiectivitate şi încredere în sistemul de evaluare”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Astfel, CPEECN se va constitui ca grup de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale (evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ şi concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – titularizare).

„CPEECN are rolul de a funcţiona ca o comunitate de învăţare şi de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti”, afirmă sursa citată.

Pentru a obţine calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie, în perioada 21 – 30 septembrie, cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare în ultimii trei ani şcolari încheiaţi, în învăţământul gimnazial, respectiv în învăţământul liceal; au gradul didactic I/II sau titlul ştiinţific de doctor; au experienţă de organizare şi participare la evaluări, în cadrul examenelor şi concursurilor naţionale/internaţionale.

Încărcarea dosarelor de înscriere se va realiza pe platforma ce va fi pusă la dispoziţie de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), odată cu anunţarea lansării apelului de selecţie. Ulterior, în intervalul 1 – 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competenţelor de evaluare şi selecţia cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie – 1 decembrie).

„Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea şi absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfăşura între 2 decembrie 2020 şi 15 martie 2021”, precizează MEC.

Potrivit ministerului, membrii CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învăţământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare, iar plata acestora se realizează în baza contractului încheiat şi în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual. AGERPRES