Ministerul Educației a aprobat metodologia şi criteriile de acordare în 2018 a gradaţiei de merit personalului didactic

Ministerul Educaţiei a aprobat metodologia şi criteriile de acordare în 2018 a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat. Potrivit unui comunicat al MEN, printre elementele de noutate faţă de sesiunea de concurs 2017 se numără creşterea punctajelor pentru anumite criterii de evaluare (performanţe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor distinşi la olimpiade şi concursuri şcolare, participarea – în calitate de autor/ coautor – la elaborarea de manuale şcolare şi alte resurse educaţionale, rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor/ elevilor din categorii dezavantajate), precum şi stabilirea unui punctaj minim de 65 de puncte dintr-un total de 110 posibile pentru acordarea gradaţiei de merit. AGERPRES