profesor_elevi1.jpgPersonalul didactic care face parte din comisiile organizate în unităţile de învăţământ pentru evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a va fi plătit cu 150 lei pe membru, iar asistentul cu 20 lei/zi, potrivit unui ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Preşedintele unei comisii de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) primeşte 400 lei, iar preşedintele unei comisii de peste 1000 de candidaţi va primi 425 lei, vicepreşedinte – 225 lei, secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician), membru – 200 lei, în timp ce profesorul evaluator – 3 lei/lucrare corectată.

Pentru activitatea desfăşurată în evaluarea naţională, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ/centrul de comunicare este plătită cu 275 lei.

Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează: la comisii din centre de examen preşedintele comisiei de până la 450 de candidaţi (inclusiv) – 400 lei, la o comisie de peste 450 de candidaţi – 425 lei, vicepreşedinte, secretar, membru – 275 lei, asistentul – 25 lei/zi.

La comisiile din centrele zonale de evaluare preşedintele comisiei cu până la 1000 de candidaţi (inclusiv) va primi 600 lei, preşedintele unei comisii de peste 1000 de candidaţi – 625 lei, vicepreşedinte -350 lei, secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician) – 300 lei, membru – 275 lei, iar profesorul evaluator – 4 lei/lucrare corectată.

Pentru activitatea desfăşurată în cadrul examenului de bacalaureat, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ liceal/ centrul de comunicare este plătită cu 300 lei.
Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale este plătit după cum urmează: secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician) – 75 lei, membru – 75 lei, asistent – 20 lei/zi, profesor examinator pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv pentru proba de evaluare a competenţelor digitale – 2 lei/candidat, iar pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă modernă – 3 lei/ candidat.

Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat va fi plătit după cum urmează: vicepreşedinte -350 lei, secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician) – 300 lei, membru – 275 lei, profesor evaluator – 4 lei/lucrare corectată.

Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocaţională, este plătit după cum urmează: secretarul – 75 lei, membru evaluator – 1,5 lei/candidat examinat. AGERPRES