Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) au demarat consultările privind implementarea Planului Naţional Cercetare-Dezvoltare-Inovare III (2015-2020). Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, acest plan naţional, finanţat din fonduri de la bugetul de stat, reprezintă, alături de Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare din Programul Operaţional Competitivitate, finanţată din fonduri structurale, principalele instrumente de implementare a Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020.

Vineri la Bucureşti a avut loc şedinţa Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), în cadrul căreia a fost pusă în discuţie şi analizată solicitarea transmisă de conducerea ANCSI pe acest subiect, inclusiv organizarea agenţiilor de implementare a programelor naţionale Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI). În urma dezbaterilor, membrii Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare au decis prin vot să susţină propunerea ANCSI de înfiinţare a două agenţii de management şi administrare a programelor CDI – o agenţie profilată pe domeniul cercetării fundamentale şi al dezvoltării resurselor umane pentru cercetare (actualul UEFISCDI), respectiv alta profilată pe domeniul cercetării aplicative, dezvoltării experimentale şi inovării (viitoarea Agenţie de Dezvoltare Tehnologică şi Inovare).

În prezent, MECS – ANCSI derulează programele din actualul Plan Naţional CDI II în regim descentralizat, prin intermediul a trei instituţii cu rol de agenţii de implementare: UEFISCDI (pentru programele Resurse umane, Idei, Capacităţi, Parteneriate şi Inovare), Agenţia Spaţială Română – ROŞA (pentru programul de cercetare în domeniul spaţiului – STAR/ susţinerea participării României la ESA) şi Institutul de Fizică Atomică – IFA (pentru programele din domeniul nuclear şi de susţinere a participării României la CERN, Euratom, ITER, colaborarea cu CEA – Franţa).

Principala raţiune pe care se fundamentează demersul MECS-ANCSI este volumul mare de muncă şi exigenţele de natură organizatorică, logistică şi administrativă întâmpinate de cele trei agenţii de implementare, în perioada de derulare a PN CDI II (2007-2014). Experienţa de până acum a relevat în mod clar existenţa a două zone critice, de maximă dificultate, în care depăşirea masivă a limitelor rezonabile ale volumului de activitate accentuează riscul deprecierii rapide a calităţii şi eficienţei activităţii: organizarea competiţiilor şi monitorizarea/ evaluarea proiectelor contractate/ post-monitorizarea proiectelor în raport cu perioada de finanţare.

Acest risc, precum şi scăderea eficienţei activităţii sunt generate în principal de volumul supradimensionat al activităţilor, consecinţele directe fiind supraîncărcarea personalului sau/ şi atragerea de personal suplimentar insuficient pregătit şi carenţele inevitabile de organizare (cum este cazul organizării şi funcţionării panel-urilor de evaluare în cadrul competiţiilor, chiar în condiţiile existenţei unor sisteme informatice suport foarte performante).

În viziunea MECS-ANCSI, organizarea celor trei agenţii ţine seama de corespondenţa dintre structura şi obiectivele programelor din Planul Naţional CDI III, respectiv aria distinctă de responsabilitate a organismelor consultative cu care agenţiile colaborează în implementarea programelor, mediul de natură concurenţială care să permită o supraveghere şi o monitorizare reciprocă a agenţiilor în derularea proceselor de conducere a programelor, respectiv poziţionarea echidistantă faţă de mediul politic.

Procesul de consultare lansat în vederea stabilirii celei mai eficiente forme de organizare a cercetării din România va continua cu dezbateri la nivelul Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, Academiei Române, universităţilor şi institutelor de cercetare. AGERPRES