Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu a iniţiat şi implementat nicio politică publică pentru îmbunătăţirea creşterii gradului de cunoaştere a limbii oficiale a statului de către cetăţenii români aparţinând minorităţii naţionale maghiare, elevi în clase cu predare în limba maternă maghiară, şi a decis aplicarea amenzii contravenţionale de 2.000 de lei.

„Fapta Ministerului Educaţiei Naţionale de a nu aplica prevederile art. 46 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 în privinţa asigurării programelor şcolare şi a manualelor de limbă română, speciale, pentru elevii din clasele cu predare în limba maternă maghiară, pe tot parcursul învăţământului preuniversitar, constituie faptă de discriminare, potrivit art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (4), art. 10 lit. h.) şi art. 11 alin. (1) din OG 137/2000. Astfel, lipsa manualelor şcolare de limbă română speciale, lipsa noilor programe şcolare speciale la limba română pentru elevii din clasele cu predare în limba maternă maghiară, pe tot parcursul învăţământului preuniversitar, încalcă dreptul constituţional al cetăţenilor români aparţinând minorităţii maghiare, elevi în clase cu predare în limba maternă maghiară: de a învăţa la un nivel competitiv limba română, limba oficială a statului, de a avea acces la educaţie în condiţii de egalitate, de a avea acces la formare şi piaţa muncii din România în condiţii de egalitate şi dreptul la demnitate”, arată CNCD.

CNCD subliniază că „pasivitatea Ministerului Educaţiei Naţionale a condus la rezultate foarte slabe ale elevilor din clasele cu predare în limba maternă maghiară, la examenele la limba şi literatura română de la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi de la examenul de Bacalaureat”.  Consiliul recomandă Ministerului Educaţiei Naţionale să întreprindă urgent toate măsurile necesare pentru a aplica prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, referitoare la predarea limbii şi literaturii române pentru elevii din clasele cu predare în limba maternă maghiară, cu scopul de a asigura dreptul constituţional al acestora de a învăţa limba română, limba oficială a statului.  Colegiul director al CNCD a dispus o monitorizare de şase luni a Ministerului Educaţiei.  Hotărârea CNCD a fost adoptată cu unanimitate de voturi, respectiv opt voturi. AGERPRES