Ministerul Educației a introdus în Planul de anual de lucru al Guvernului 21 de proiecte de acte normative

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a introdus în Planul anual de lucru al Guvernului (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative cu incidenţă în domeniile pe care le coordonează, una dintre acestea referindu-se la aprobarea unui program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Alte două proiecte prioritare în acest an ale MEN se referă la metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, dar şi la înfiinţarea Centrului pentru Formare Continuă în Limbile Minorităţilor Naţionale.

Printre proiectele de acte normative care vor fi iniţiate de MEN se mai numără o serie hotărâri de Guvern privind: şcolarizarea în România a românilor de pretutindeni, a cetăţenilor străini şi a bursierilor statului român; aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului III – studii universitare de doctorat; aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019; aprobarea metodologiei pentru ierarhizarea programelor de studii şi gruparea pe clase a universităţilor.

De asemenea, în acest an, MEN propune adoptarea unor hotărâri de Guvern privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019; domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019; stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; salarizarea funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar de stat; acordarea indemnizaţiei în raport de zona geografică.

Alte proiecte se referă la participarea României la Studiul privind îmbunătăţirea eficienţei utilizării resurselor şcolare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la aprobarea strategiei privind modernizarea infrastructurii educaţionale, la plata taxei anuale de participare la Asociaţia EUROPEN – PEN (European Practice Firm Network) de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de membru afiliat.

Totodată, vor mai fi iniţiate HG privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor şi a Registrului naţional al calificărilor, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.

MEN precizează că PALG face parte din Strategia privind mai buna reglementare 2014 – 2020, elaborată de Secretariatul General al Guvernului în vederea derulării procesul de planificare strategică. AGERPRES