Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat joi prima competiţie de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat, suma totală fiind de aproximativ 19 milioane lei. Potrivit unui comunicat al MENCŞ, Fondul pentru Dezvoltare Instituţională (FDI) este alocat din bugetul de stat şi are ca scop susţinerea proiectelor universităţilor de stat, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învăţământ superior.

”Este pentru prima dată când fondurile din FDI sunt alocate prin competiţie de proiecte instituţionale, deşi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior a propus acest mecanism din 2012. Mă bucur că am reuşit să operaţionalizăm unul dintre principalele mecanisme prin care, împreună cu universităţile, facem paşi concreţi în domenii de prioritate naţională privind învăţământul superior”, a declarat ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, potrivit comunicatului de presă.

Astfel, sunt vizate pentru finanţare din FDI 2016 patru domenii strategice: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră), internaţionalizarea învăţământului superior din România, asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor didactice din structura universităţilor.

Potrivit metodologiei aprobate, o universitate poate depune maximum trei proiecte pe domenii diferite de dezvoltare instituţională (cel mult un proiect pe domeniu strategic). Suma maximă care poate fi obţinută de universitate pentru fiecare proiect este de 350.000 lei, excepţie făcând proiectele ce vizează grădinile botanice, care pot obţine finanţare de până la un milion de lei.
Competiţia este organizată şi coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi, până pe data de 4 mai (prima competiţie), respectiv 6 iunie (a doua competiţie). Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI: http://uefiscdi-direct.ro/. AGERPRES