manuale_2014.jpgMinisterul Educaţiei a lansat joi licitaţia pentru achiziţia de manuale şcolare tipărite şi digitale pentru toate disciplinele de clasa a III-a. Potrivit site-ului www.seap.ro, licitaţia este şi pentru manualele de clasa I şi a II-a, la materiile la care nu fusese desemnat vreun câştigător anul trecut. Pentru toate cele trei loturi, valoarea este de peste 36,5 milioane lei fără TVA, limita depunerii ofertelor fiind 8 iunie, iar ofertele vor fi deschise cu o zi mai târziu.

Autoritatea contractantă este Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) care se află în relaţie de subordonare faţă de de Ministerul Educaţiei. Acordul-cadru poate fi încheiat cu maximum 3 agenţi economici, durata acestuia fiind de 48 luni. Potrivit condiţiilor MECŞ, manualul şcolar, în variantă tipărită, trebuie să fie însoţit de varianta digitală.

Editurile participante la licitaţie vor putea depune oferte pentru una sau mai multe discipline. O altă condiţie de participare la licitaţie este aceea că o firmă trebuie să aibă o cifră medie de afaceri pe ultimii trei ani de minimum 1.000.000 de lei. AGERPRES