Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a lansat, marţi, proiectul „Revizuirea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor pentru creşterea calităţii învăţământului profesional şi tehnic”, finanţat prin fonduri structurale POSDRU.

Proiectul are ca obiectiv principal susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională prin creşterea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi revizuirea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor care operaţionalizează politicile de dezvoltare ale învăţământului profesional şi tehnic, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Conferinţa de lansare a avut şi scopul de a iniţia continuarea, pe baza facilităţilor oferite de actualul proiect, a dezbaterilor naţionale a tuturor actorilor interesaţi, pentru revizuirea şi modernizarea politicilor, strategiilor şi măsurilor care vizează învăţământul profesional şi tehnic. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei, şi Protecţiei Sociale, ai patronatelor şi sindicatelor, ai comitetelor sectoriale, inspectori de specialitate pentru aria curriculară tehnologii şi pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare. AGERPRES