Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a lansat miercuri proiectul strategic „Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a incluziunii sociale”, care urmează a se implementa până în decembrie 2012.

Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri, obiectivul general al proiectului cu finanţare europeană vizează îmbunătăţirea competenţelor cheie în învăţământul primar prin crearea/testarea/pilotarea şi implementarea unui program integrat, în vederea creşterii calităţii educaţiei la nivel de sistem.

„Proiectul corespunde unor nevoi reale identificate la nivel de sistem şi, în acest context, îşi îndreaptă atenţia în mod deosebit asupra metodologiilor şi a instrumentelor care să sprijine dezvoltarea competenţelor cheie, privite ca un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini necesare dezvoltării personale şi incluziunii sociale şi profesionale. Parteneriatul interinstituţional la nivel local şi central constituie un element-cheie în atingerea obiectivelor proiectului şi în derularea activităţilor sale”, susţin reprezentanţii MECTS.


Activităţile proiectului sunt grupate pe componente şi vizează iniţierea şi funcţionarea unor parteneriate interinstituţionale, realizarea unui studiu complex privind factorii care influenţează succesul/ insuccesul şcolar în învăţământul primar, impactul curriculumului, al manualelor şcolare, al instrumentelor evaluative, pilotarea şi monitorizarea programului educaţional integrat şi a resurselor educaţionale specifice elaborate, crearea şi pilotarea unor instrumente suport pentru facilitarea formării competenţelor de citit-scris în învăţământul primar, dezvoltarea unui document strategic, care valorifică rezultatele proiectului şi promovarea unui pachet de politici specifice la nivel naţional. De asemenea, se mai are în vedere formarea cadrelor didactice, a directorilor, inspectorilor, decidenţilor în aplicarea politicilor publice, diseminarea rezultatelor obţinute prin pilotarea programului integrat şi a bunelor practici. AGERPRES