profesor_clasa.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale a publicat metodologia de acordare a gradaţiilor de merit în sistemul educaţional din acest an. Noua metodologie prevede o serie de modificări ale criteriilor de acordare a punctajelor punându-se accent pe activitatea la clasă a cadrelor didactice şi mai puţin pe performanţe în inovarea didactică managerială.

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru anul 2013 va fi demarată din luna martie a acestui an. Fişa cadru de punctaj pentru personalul didactic în 2012 în privinţa criteriilor activităţilor complexe cu valoare instructiv educativă în 2012 acest criteriu avea o pondere de 50%, în 2013 va avea o pondere de 80%. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică managerială în 2012 avea o pondere de 30%, anul acesta va avea o pondere de 10%. Criteriul privind participarea la proiecte 15% în 2012 şi 5% în 2013 iar criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ a rămas neschimbat, adică 5%.

Calendarul privind graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit în sistemul educaţional pentru acest an se prezintă astfel:

1 – 15 martie: detalierea punctajelor aferente de către comisia paritară la nivelul Inspectoratului Şcolar

15 martie – 11 aprilie: depunerea dosarelor care conţin documente justificative privind activitatea cadrului didactic la Registratura IŞJ

11 – 19 aprilie: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, consultarea Consiliului Consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

25 aprilie – 3 mai: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit

25 aprilie – 3 mai: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi modificarea punctajelor în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate

8 – 11 mai: aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de Consiliul de Administraţie al IŞJ

13 mai: afişarea listei la avizierul IŞJ

15 – 17 mai: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

20 – 22 mai: soluţionarea contestaţiilor de către comisie

26 mai: validarea rezultatelor finale ale concursului de către CA al IŞJ şi afişarea acestora

30 – 31 mai: înaintarea la Ministerul Educaţiei a tabelului nominal cu personalul didactic de predare şi de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiilor de merit.