Ministerul Educaţiei Naţionale a pus în consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede majorarea cuantumului sprijinului financiar acordat beneficiarilor Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, precum şi plafonul venitului/ membru de familie care nu a fost modificat din septembrie 2004.

Potrivit unui comunicat al MEN, prin proiectul iniţiat şi supus consultării publice suma acordată fiecărui beneficiar creşte de la 180 lei/lunar la 250 lei/lunar, unul dintre obiectivele urmărite prin această măsură fiind reducerea abandonului şcolar.

Totodată, având în vedere necesitatea corelării plafonului de acordare a sprijinului cu situaţia economică actuală – salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată fiind, începând cu ianuarie 2018, de 1.900 lei lunar – valoarea acestui plafon creşte de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

„Indexarea cuantumului plafonului la acest nivel va asigura accesul în programul „Bani de liceu” pentru un număr mai mare de potenţiali beneficiari”, precizează Ministerul Educaţiei. AGERPRES