Un număr de 3.361 de titluri aferente instrumentelor didactice pot fi utilizate pentru dezvoltarea competențelor elevilor în procesul instructiv-educativ, a informat Ministerul Educației Naționale.

Lista auxiliarelor didactice care au obținut acordul Ministerului Educației Naționale pentru utilizare extinsă la clasă este disponibilă pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare, începând de miercuri, 11 octombrie 2017. Lista conține 3.361 de titluri aferente instrumentelor didactice care pot fi utilizate pentru dezvoltarea competențelor elevilor în procesul instructiv-educativ. Acestea sunt elaborate de instituții, societăți științifice recunoscute la nivel național și internațional și/sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (exemplu: Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.)„, potrivit unei informări publicate pe site-ul MEN.

Lista auxiliarelor didactice aprobate de Ministerul Educației poate fi consultată AICI.

Conform aceleiași surse, alte 1.464 de titluri de auxiliare didactice (227 pentru nivelul preșcolar, 790 pentru primar, 316 pentru gimnazial, 130 pentru liceal și unul pentru postliceal) au intrat în procedură de aprobare/avizare, potrivit prevederilor articolului 11 din Ordinul de ministru 5.062/26.09.2017. AGERPRES