Ministerul Educaţiei alocă mai multe locuri pentru programele de studii destinate domeniilor prioritare de dezvoltare a României

Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 programelor de studii care susţin domeniile prioritare de dezvoltare a României şi, în premieră, au fost repartizate locuri finanţate de la bugetul de stat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural.

Potrivit unui comunicat al MEN, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul a “fundamentat şi a repartizat distinct locuri/ granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, special cu următoarele destinaţii: domenii prioritare de dezvoltare a României, absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice”.

Astfel, au fost alocate, special pentru aceste domenii, 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 acelor programe de studii care susţin domeniile prioritare, aşa cum sunt ele definite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020. De asemenea, în premieră, au fost repartizate locuri finanţate de la bugetul de stat absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural, precizează sursa citată.

“Urmare a aprobării cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar 2018 – 2019, prin Hotărârea de Guvern nr. 131 din 21 martie 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale repartizează preliminar numărul de locuri/ granturi pentru studii universitare de licenţă şi master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, precum şi pentru studii universitare de doctorat cu bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, finanţate de la bugetul de stat în anul universitar 2018 – 2019”, subliniază comunicatul MEN.

Ministerul Educaţiei menţionează că toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia transmiterii către MEN atât a repartizării locurilor pe programe de studiu din domeniile prioritare de dezvoltare a României, cu demonstrarea creşterii numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat faţă de admiterea pentru anul universitar 2017 – 2018, cât şi a listelor nominale cu candidaţii înmatriculaţi pe locurile dedicate absolvenţilor de licee din mediul rural, cu specificarea liceului din care aceştia provin.

Locurile/ granturile de studii finanţate de la bugetul de stat repartizate, care vor rămâne neocupate după sesiunea septembrie 2018, vor fi comunicate Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie 2018, în vederea redistribuirii acestora în sistem, mai precizează sursa citată.

Conform comunicatului, “ministrul Valentin Popa este adeptul transparenţei instituţionale, iar emiterea pentru prima dată a acestei fundamentări privind repartizarea cifrei de şcolarizare constituie un reper în această direcţie”. AGERPRES