liceeni br.jpgElevii din licee şi şcolile profesionale, precum şi profesorii lor vor fi monitorizaţi în privinţa prezenţei la cursuri printr-un sistem de pontaj pentru care vor răspunde directorii unităţilor de învăţământ, începând cu anul şcolar 2011-2012, a anunţat, duminică, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu.

Ministrul a discutat cu inspectorii şcolari generali, duminică, o foaie de parcurs pentru anul 2011-2012, care cuprinde măsuri pentru reducerea absenteismului elevilor şi profesorilor şi a abandonului şcolar, îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi înţelegere a textelor de către elevi, precum şi standardizarea evaluării şi notării elevilor. „Subliniez că în acest domeniu măsurile concrete vor fi adaptate la nivelul fiecărei şcoli. Ministerul dă cadrul acestor măsuri, dar fiecare şcoală, în funcţie de condiţiile sale specifice, va adapta aceste măsuri. Subliniez că directorii şcolilor sunt primii responsabili cu prevenirea, monitorizarea şi reducerea absenteismului”, a spus Funeriu.

În context, el a subliniat că ministerul „se distanţează” de directorii numiţi pe criterii politice, pe care i-a numit „jupâni”. „Din punctul de vedere al Ministerului Educaţiei trebuie să ne distanţăm de imaginea directorului-jupân, cu spate politic, şi împreună să impunem imaginea directorului apropiat de elevi şi părinţi, de nevoile comunităţii, care îşi înţeleg responsabilităţile uriaşe care sunt pe umerii lor”, a mai spus ministrul. Practic, începând cu octombrie 2011, la data de 5 a fiecărei luni, şcolile profesionale şi liceele vor transmite inspectoratelor şcolare judeţene situaţia absenţelor înregistrate de elevi şi profesori, a precizat secretarul de stat Oana Badea.

Potrivit acesteia, ministerul nu impune un anumit sistem de pontaj liceelor şi nici nu organizează licitaţii în vederea eventualei achiziţii de carduri electronice sau de alte astfel de dispozitive pentru pontajul elevilor şi profesorilor.

O altă măsură urmărită prin foaia de parcurs pe anul 2011-2012 se referă la îmbunătăţirea competenţelor de lectură ale elevilor. Potrivit lui Funeriu, ministerul impune o „intervenţie imediată şi unitară” la nivelul întregului sistem, care va avea ca beneficiari pe toţi elevii din clasele I-VIII. La clasele I-IV se introduce ora de lectură distinctă în orar, iar la clasele V-VIII, în cadrul orelor de limba română, sunt alocate minimum două secvenţe în structura lecţiei, „pentru alfabetizare şi înţelegere a textului”, a menţionat el.

Totodată, în cadrul tuturor ariilor curriculare, se vor introduce secvenţe „care vor duce la alfabetizarea şi înţelegerea textului specific ariei curriculare respective”. „În cadrul orelor de matematică, fizică, ştiinţe naturale, istorie, geografie, se vor introduce secvenţe care le vor permite elevilor să-şi însuşească vocabularul şi modalităţile de exprimare specifice”, a exemplificat ministrul. Inclusiv în cazul elevilor de liceu, se introduce „obligativitatea momentului ortografic”, a mai spus Funeriu.

O a treia axă a foii de parcurs pentru noul an şcolar se referă la standardizarea acordării notelor în mediul rural şi urban. Astfel, la începutul anului şcolar, după două săptămâni de recapitulare, la disciplinele indicate în foaia de parcurs, elevii vor susţine o evaluare iniţială, a cărei structură unitară va fi asigurată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Obiectivele acestei evaluării sunt optimizarea predării şi învăţării în funcţie de nivelul constatat al elevilor şi al claselor şi reprezintă un prim pas spre personalizarea învăţării, a mai spus Daniel Funeriu.

Ministrul a subliniat că rezultatele acestor evaluări nu sunt publice şi nu duc spre ierarhizarea elevilor sau a claselor. „Pornim de la premisa că nota 8, nota 9 nu reprezintă acelaşi lucru într-o şcoală din mediul urban şi o şcoală din mediul rural. În al doilea rând, avem faptul că nota reprezintă de multe ori o sentinţă şi prea puţin un instrument pentru orientarea şi optimizarea învăţării”, şi-a justificat ministrul Educaţiei măsurile. AGERPRES