manuale1.jpgMinisterul Educației Naționale anunță deschiderea procedurilor aferente licitației pentru manualele de clasele I și a II-a, în baza Metodologiei privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziționarea și gestiunea manualelor. Potrivit unui comunicat al MEN remis vineri, respectivele proceduri sunt determinate de continuarea și definitivarea procesului de modernizare a manualelor școlare prin diversificarea formelor și revizuirea conținutului acestora.

Pentru clasa I și a II-a vor fi asigurate manuale noi la materiile Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, Matematică și explorarea mediului, Limba modernă și Religie. Manualele școlare vor avea atât o variantă tipărită, cât și o variantă digitală, iar elevii vor primi ambele formate. Acestea vor fi realizate în două volume, structurate astfel încât să acopere întreaga programă școlară, fiecare însoțit de un CD/DVD cu formatul digital.

Varianta digitală a manualelor va fi accesibilă și pe platforma www.manuale.edu.ro. Platforma va conține o aplicație software dedicată, care va cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor școlare pentru toate disciplinele și modulele de pregătire. Manualele vor fi valabile timp de patru ani, începând cu primul an de după încheierea sesiunii de evaluare, cu posibilitatea de extindere pentru încă doi ani școlari, cu condiția reevaluării lor. Acestea vor fi supuse unui proces periodic de analiză pe perioada viabilității acestora. La licitația pentru selectarea proiectelor de manuale pot participa ca ofertanți autori individuali, grupuri de autori și unități economice care au capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare.

Transparența procesului de modernizare a manualelor este asigurată de procedurile și metodologia pe care MEN le-a discutat public cu toți actorii interesați, precizează MEN. Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), aflat în coordonarea MEN, este instituția responsabilă de procedurile de organizare, desfășurare, selectare și achiziționare a manualelor școlare. AGERPRES