Ministerul Educaţiei şi Cercetării va avea obligaţia să asigure elevilor care primesc bursă socială dispozitive electronice pentru desfăşurarea online a procesului educaţional, au decis miercuri deputaţii, prin adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. S-au înregistrat 246 de voturi „pentru” şi 75 de abţineri.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 70 şi art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea instituirii obligaţiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a asigura elevilor care îndeplinesc condiţia pentru a primi bursă socială, precum şi cadrelor didactice, dispozitive de tip laptop sau tabletă, conectate la internet, astfel încât procesul educaţional să se poată desfăşura şi online.

Potrivit unui amendament introdus la articolul 70 din Legea educaţiei naţionale, „Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură elevilor şi profesorilor infrastructura necesară, constând în dispozitive şi acces la Internet, pentru accesarea Bibliotecii Şcolare Virtuale şi Platformei şcolare de e-learning”.

Potrivit modificării articolului 94 din Legea educaţiei, la atribuţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru mediul preuniversitar, prevăzute de lege, a fost introdus un amendament conform căruia se va asigura fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev care are dreptul la bursă socială un dispozitiv de tip laptop sau tabletă, conectat la Internet, pentru a putea participa la activităţile de e – learning desfăşurate în afara orelor de la clasă.

Iniţiatorul propunerii, deputatul PSD Roxana Mînzatu, a argumentat că, în aceste săptămâni de blocaj general şi incertitudini cauzate de pandemia CVODI-19, sistarea activităţii la clasă s-a mutat în mediul virtual, online şi educaţional, însă la această „şcoală online” nu au acces decât o parte dintre elevi, „sute de mii de elevi fiind excluşi total din procesul educaţional care continuă în starea de urgenţă exclusiv online”.

Deputatul USR Cristina Iurişniţi a anunţat că parlamentarii grupului vor înainta un amendament la Senat, apreciind că „bursa socială nu este un criteriu obiectiv”. „Dar susţinem această iniţiativă legislativă care a venit prin intermediul Consiliului Naţional al Elevilor. Elevii şi profesorii trebuie susţinuţi, educaţia nu are culoare politică”, a adăugat Iurişniţi.

Camera Deputaţilor este prima sesizată în acest caz, proiectul de lege urmând să fie supus dezbaterii şi aprobării Senatului. AGERPRES