clasa_goala.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va pune la dispoziţia unităţilor din învăţământul preuniversitar o aplicaţie informatică pentru colectarea datelor la nivel local (ASM) şi un sistem de transmitere a acestora către baza de date centrală, potrivit unui proiect privind asigurarea calităţii procesului de învăţământ în vederea prevenirii absenteismului şi a abandonului şcolar.

„Procesul de monitorizare şi control are scopul imediat de a furniza informaţii agregate şi detaliate asupra nivelului de participare la educaţie şi a rezultatelor şcolare ale elevilor, dar, în acelaşi timp, de a furniza factorilor decizionali informaţiile necesare pentru stabilirea măsurilor corective şi de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional”, se arată în proiect.

Astfel, pentru nivelurile judeţean şi central se va implementa un sistem de valorificare şi raportare statistică a informaţiilor referitoare la prezenţa la cursuri a elevilor şi la notele obţinute de aceştia. În cadrul sistemului vor fi utilizaţi identificatori unici pentru unităţile de învăţământ, discipline, clase, elevi şi profesori.

Unităţile de învăţământ care vor opta pentru utilizarea altor aplicaţii decât ASM vor putea descărca listele cu identificatori unici prin intermediul unei aplicaţii web pusă la dispoziţie de MECTS. Potrivit proiectului, MECTS va asigura gratuit implementarea funcţionalităţilor în cadrul aplicaţiei, disponibilă în toate unităţile de învăţământ. Pentru aplicaţie vor fi necesari operatori pentru fiecare unitate de învăţământ, operatori judeţeni la inspectoratele şcolare, dar şi operatori centrali la MECTS.

Proiectul precizează că pentru fiecare persoană (elev sau cadru didactic) se va genera un număr de identificare unic, cu ajutorul căruia va fi identificată unic relaţia cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. AGERPRES