sport_elevi.jpgElevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale pe pagina de Facebook. „Absenţele la aceste ore se trec în catalog. Profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catolog, la rubrica respectivă, ‘scutit medical în semestrul’ sau ‘scutit medical în anul şcolar’, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia”, susţine sursa citată.

MENCŞ arată că elevilor, scutiţi medical, nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. „Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, etc”, afirmă sursa citată.

Potrivit ministerului, elevii nu sunt obligaţi să vină la orele de educaţie fizică în echipament, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. AGERPRES