investeste_in_oameni.jpgStadiul in care se afla proiectul Ministerului a fost prezentat de catre Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in cadrul Conferintei Nationale pentru Management Modern in Educatie, desfasurata in perioada 27-29 noiembrie la Sinaia.

In conditiile in care descentralizarea invatamantului preuniversitar reprezinta o preocupare majora a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, s-a initiat si se desfasoara o ampla campanie de informare pentru institutiile educationale ce vor fi implicate in acest proces.

Astfel, Ministerul implementeaza in perioada 2009 -2011 Proiectul “Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”, sustinut din fonduri europene si desfasurat in parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point si Agentia OSC.

Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea managementului si capacitatii unitatilor de invatamant de a gestiona schimbarile antrenate de procesul de descentralizare la scara nationala.

In cadrul proiectului, partenerii realizeaza actiuni pentru informarea si formarea categoriilor profesionale implicate in implementarea descentralizarii, comunicand constant informatii relevante despre descentralizare, la nivel national. In cadrul proiectului, va fi realizat un site oficial al descentralizarii, se va crea o biblioteca virtuala cu documente utile unui help desk eficient, se vor infiinta birouri de asistenta la nivel central si judetean.

Beneficiarii proiectului, profesori din consiliile de administratie ale scolilor, membri ai consiliilor locale si angajati ai inspectoratelor scolare judetene, vor participa la o serie de cursuri de formare pentru implementarea descentralizarii. In urma acestor cursuri, persoanele participante vor acumula cunostinte in domeniul managementului educational si aptitudini pentru identificarea si promovarea de initiative in sprijinul scolilor din comunitatea in care activeaza.

Pana la aceasta dată, in cadrul proiectului, s-au desfasurat cursuri de formare cu aproximativ 420 consilieri locali membri in consiliile de administratie ale scolilor sau in comisiile de invatamant, in cinci centre de formare din orasele: Timisoara, Constanta, Bucuresti, Iasi si Cluj.

Proiectul isi propune ca, in final, in fiecare comunitate locala sa existe persoane-resursa, instruite si competente pentru a consilia institutiile educationale, membrii administratiei publice, opinia publica interesata, in spiritul unui management performant si competitiv, pentru o mai buna gestiune educationala, administrativa si financiara a unitatilor de invatamant din comunitate.