elevi_liceu.jpgAproximativ 80% din populaţia în vârstă de şcolarizare (7-23 de ani) este cuprinsă în sistemul educaţional, iar fetele participă în pondere mai mare la educaţie comparativ cu băieţii, relevă un raport pe anul 2010 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În ultimul deceniu rata de participare la toate nivelurile de educaţie a ajuns la peste 80%, dar în ultimii doi ani şcolari aceasta a avut o valoare descendentă ajungând la 78,3% în anul şcolar 2009-2010. Potrivit raportului, tot mai mulţi copii urmează învăţământul preşcolar. Astfel, peste 91% dintre copiii intraţi în clasa I au frecventat grădiniţa. Rata brută de cuprindere în grădiniţe a crescut în ultimii ani ajungând în 2010 la o valoare de 78,4%.

În anul şcolar 2009-2010 78,0% dintre copiii de 6 ani au fost înscrişi la grădiniţă şi numai 20% în învăţământul primar. În învăţământul primar s-a înregistrat o uşoară creştere a participării şcolare, ajungându-se la 97,6%. În gimnaziu valoarea ratei de cuprindere brute păstrează un trend uşor descendent atingând valoarea de 98,9%. Raportul mai arată că în anul şcolar 2009-2010 a scăzut cu 148.000 numărul de elevi şi studenţi, ajungând la 4.174.400. Totuşi, în învăţământul preşcolar s-a constatat o creştere cu 13.200 în anul şcolar 2010.

La nivelul liceului creşterea numărului de elevi este mai mare cu 53.300 de elevi faţă de anul precedent. Efectivele de studenţi au scăzut cu 115.800 de studenţi în 2010 faţă de 2009. În ceea ce priveşte numărul personalului angajat în învăţământ, acesta este de 386.657 de persoane, în scădere faţă de anul precedent cu 2,3%. În anul şcolar 2009-2010 numărul personalului didactic a fost de 268.679 de persoane, cele mai importante scăderi fiind înregistrate în învăţământul primar, gimnazial şi profesional. Raportul mai arată că ponderea personalului didactic calificat din învăţământul preşcolar a cunoscut o tendinţă ascendentă ajungând la 95,4% şi de asemenea şi în învăţământul primar unde a ajuns la 98,5%, dar şi în cel gimnazial la 97,1%.

În ceea ce priveşte raportul elevi sau studenţi – cadru didactic în cazul învăţământului gimnazial au fost 11 elevi la un cadru didactic, în timp ce în învăţământul preşcolar şi primar au fost 17 elevi la un cadru didactic. În învăţământul preşcolar 2009-2010 au fost 19 copii la un cadru didactic în mediul rural faţă de 16 în mediul urban.

La nivelul învăţământului superior s-a ajuns la reducerea semnificativă prin scăderea populaţiei de studenţi de la 28 de studenţi la un profesor în 2008-2009 la 25 de studenţi la un cadru didactic în anul universitar 2009-2010. AGERPRES