Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a publicat pe portalul sau lista cu posturile didactice/catedrele netitularizabile ramase vacante, inclusiv a celor titularizabile neocupate care au devenit netitularizabile si a posturilor didactice/catedrelor rezervate, potrivit calendarului ministerului. De asemenea, o situatie a posturilor trebuie afisata la fiecare inspectorat scolar.
Un numar de 6.606 candidati reprezentand 58,71% din totalul celor 11.251 care au obtinut note intre 7 si 10 la concursul national de ocupare a posturilor din invatamantul preuniversitar, si care au participat saptamana trecuta la repartitia computerizata, au fost repartizati pentru posturile de titulari. Un numar de 4.645 de candidati au ramas nerepartizati, reprezentand 41,29% dintre cei cu optiuni.

Din totalul de 2.264 de absolventi din promotiile 2008 care au obtinut note intre 7-10, in aceasta etapa au depus optiuni 1.973 (87,14%) si au fost repartizati 1.073 (54,38% dintre cei care au depus optiuni). Au fost ocupate, in urma repartitiei, 3.689 de posturi titularizabile in mediul urban si alte 2.917 in mediul rural.

Principala cauza care a provocat nerepartizarea cadrelor didactice a fost numarul mare de candidati care au obtinut note intre 7 si 10 raportat la numarul mic de posturi titularizabile. De exemplu, pentru posturile de invatatori au fost 2.904 de candidati cu note intre 7 si 10, respectiv 1.018 posturi titularizabile, la biologie 563 de candidati cu note intre 7 si 10 pe 177 de posturi titularizabile, iar la istorie 740 de candidati cu note intre 7 si 10 pe 106 posturi titularizabile. Alte cauze ale nerepartizarii au fost depunerea unui numar insuficient de optiuni de catre unii candidati si depunerea de optiuni pe posturi pentru care nu erau indeplinite toate conditiile (probe practice sau orale, avize sau atestate).

Cele 5.218 posturi titularizabile (3689 din mediul urban si 2430 din mediul rural) neocupate in etapa de repartizare computerizata, devin netitularizabile si se ocupa impreuna cu celelalte posturi netitularizabile in perioada 23 august – 1 septembrie 2008, in sedinta publica, prin detasare la cerere si suplinire.

Candidatii ramasi nerepartizati si cei care au obtinut cel putin nota 5 vor fi repartizati in perioada 23 august – 1 septembrie 2008, in sedinta publica, prin detasare la cerere si suplinire pe cele 52.785 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile.

Candidatii care au obtinut note sub 5 sau care nu au participat la concursul din 16 iulie 2008 au posibilitatea de a participa la concursul pentru suplinire din 22 august 2008.

La concursul pentru ocupare posturilor vacante din invatamant s-au prezentat 35.531 candidati, dar au fost evaluate lucrarile a doar 32.434 de candidati, restul apartinand persoanelor care fie s-au retras in timpul concursului, fie au fost eliminate din concurs.