clasa_elevi_profesorMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat vineri în consultare publică, până pe 6 decembrie, un proiect de ordin-cadru privind interzicerea segregării şcolare. Potrivit unui comunicat de presă al MENCS, reglementările aduc o serie de noutăţi în ceea ce priveşte cadrul legal pentru combaterea şi prevenirea eficientă a segregării şcolare, extinzând sfera criteriilor în baza cărora aceasta va fi interzisă.

„Astfel, pe lângă criteriul etnic, sunt incluse şi criteriul dizabilităţii/al cerinţelor educaţionale speciale, criteriul statutului socio-economic al familiilor, criteriul mediului de rezidenţă şi cel al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei. În al doilea rând, sunt prevăzute o serie de obligaţii legale pentru diferitele structuri din sistemul de educaţie şi sancţiuni specifice pentru neîndeplinirea acestor obligaţii. De asemenea, este dezvoltat rolul viitoarei Comisii Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune, precum şi relaţiile funcţionale dintre comisie, minister, inspectorate şcolare judeţene şi comisiile şcolare permanente pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii”, explică sursa citată.

MENCS precizează că prevenirea şi combaterea segregării şcolare se vor face în conformitate cu metodologiile de monitorizare şi cele de prevenţie/intervenţie specifice fiecărui criteriu posibil.
„Proiectul de ordin-cadru cuprinde definiţiile segregării şcolare pentru fiecare criteriu în parte şi stabileşte cadrul normativ care permite unităţilor de învăţământ preuniversitar să asigure per ansamblu, în cadrul spaţiilor (acolo unde unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea în mai multe clădiri) sau în cadrul grupelor/claselor de acelaşi nivel, reflectarea echitabilă a diversităţii etnice, sociale şi culturale a comunităţii în care se află şi oferă contexte incluzive de învăţare pentru fiecare elevă sau elev din comunitate”, precizează comunicatul de presă.
Punctele de vedere, sugestiile şi opiniile pe marginea acestui proiect de ordin-cadru pot fi depuse pe adresa dezbateripublice@edu.gov.ro. AGERPRES