manuale1.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale va lansa vineri sesiunea de evaluare şi licitaţia proiectelor de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a, potrivit calendarului privind asigurarea cu manuale şcolare pentru aceste clase în anul şcolar 2014-2015. Potrivit calendarului, tot pe 22 noiembrie va fi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale Metodologia privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar.

Între 23 noiembrie 2013 -23 aprilie 2014 vor fi elaborate proiectele de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a, în variantă tipărită, însoţită de forma electronică a acestora.

25 aprilie 2014 este termenul limită pentru depunerea de către ofertanţi la CNEE a următoarelor documente: proiectul de manual şcolar în conformitate cu prevederile metodologiei, în forma precizată prin specificaţiile tehnice, oferta de preţ corespunzătoare proiectelor de manuale şcolare elaborate pentru învăţământul obligatoriu, acte/documente prin care se atestă capacitatea de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare.

Desfăşurarea sesiunii de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a se va face între 5 şi 20 mai 2014 iar până pe 29 mai se vor face evaluarea preţului pentru proiectele de manuale şcolare elaborate pentru clasele I şi a II-a şi comunicarea rezultatului licitaţiei.
Derularea procesului de consultare de către cadrele didactice a manualelor aprobate şi comunicarea către inspectoratele şcolare a listei manualelor şcolare selectate pentru a fi utilizate în clasele I şi a II-a va avea loc între 1 şi 11 iulie anul viitor iar între 14 şi 25 iulie va avea loc centralizarea de către inspectoratele şcolare a comenzilor şi contractarea manualelor şcolare.

Între 28 iulie şi 22 august 2014 va fi realizat tirajul de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a iar în perioada 25 august – 5 septembrie 2014 va fi livrat tirajul de manuale şcolare pentru aceste clase.
Începând cu anul şcolar 2013/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale va asigura elevilor claselor I şi a II-a următoarele manuale noi: Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, Matematică şi explorarea mediului, Limba modernă, Religie. AGERPRES