Ministerul Educaţiei Naţionale organizează o consultare privind tipărirea manualelor şcolare pentru diferitele discipline din planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial.

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează în perioada 9-14 noiembrie 2017 o consultare privind tipărirea manualelor şcolare pentru diferitele discipline din planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial. Consultarea se adresează exclusiv elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial„, se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Chestionarul are o serie de întrebări specifice şi este astfel construit încât răspunsurile să fie filtrate pentru fiecare categorie de respondenţi. Nu se solicită date cu caracter personal, iar răspunsurile sunt confidenţiale şi vor fi utilizate exclusiv în scopul consultării, relevă sursa citată.

Participanţii la chestionar sunt întrebaţi, printre altele, dacă, din punctul lor de vedere, este necesar să existe manuale tipărite în învăţământul primar şi pentru care dintre disciplinele Limba şi literatura română, Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limbile minorităţilor, Limbi moderne, Elemente de limbă latină şi de cultură romanică, Matematică, Fizică, Chimie, Educaţie socială, Istorie, Istoria şi tradiţiile minorităţilor, Geografie, Religie, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Teorie – Solfegiu – Dicteu, Educaţie muzicală pentru minorităţi, Educaţie fizică şi sport, Pregătire sportivă practică, Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, Informatică şi TIC, Consiliere şi dezvoltare personală nu este necesar să existe manuale tipărite în învăţământul gimnazial. AGERPRES