profesor_univ.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale, prin Institutul Limbii Române, va organiza un concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română de la Universitatea Humboldt din Berlin şi Universitatea din Leipzig (Germania). Potrivit site-ului MEN, sunt acceptate candidaturile persoanelor care au absolvit o facultate de filologie şi sunt titulare ale unei facultăţii româneşti acreditate.

Cei care doresc să aplice pentru funcţia de lector la Universitatea Humboldt trebuie să deţină diplomă de studii universitare în domeniul Limbii şi literaturii române, competenţe în didactica predării unei limbi străine, cunoaşterea temeinică a limbii germane ca limbă străină, cunoaşterea altei limbi şi culturi romanice, experienţă în activităţi ştiinţifice interdisciplinare, publicaţii ştiinţifice în domeniile teoriei literaturii, teoriei mediilor, antropologiei şi esteticii, experienţă în derularea de proiecte cu studenţi.

Cerinţele Universităţii din Leipzig pentru cei care aplică pentru postul de lector de limba română sunt următoarele: titlu de doctor în filologie, cunoştinţe de limba germană la nivel C1, experienţă în învăţământul universitar în predarea limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti şi în domeniul comunicării interculturale, de preferinţă în mediul universitar german. Lectorii îşi vor începe activitatea la catedră odată cu deschiderea anului universitar 2014-2015. AGERPRES