Accentul în noua programă pentru gimnaziu este pus pe dobândirea de competenţe şi nu pe acumularea de cunoştinţe, precizează MEN într-o notă publicată pe site-ul instituţiei.

Accentul este pus pe dobândirea de competenţe: în acest mod este depăşită abordarea centrată exclusiv pe acumularea de cunoştinţe/conţinuturi ale învăţării, oferind elevilor oportunităţi pentru transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de viaţă„, se arată în notă.

O altă noutate din programele şcolare se referă la crearea unor premise pentru o concepţie curriculară unitară şi coerentă la nivelul întregului învăţământ preuniversitar. Mai exact, în ciclul gimnazial este continuat modelul de proiectare curriculară pe competenţe implementat deja în învăţământul primar.

Potrivit sursei citate, competenţele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple de activităţi de învăţare. În acest context, cadrele didactice au libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă.

„Conform Legii Educaţiei, programele acoperă doar 75% din timpul de predare-învăţare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziţie 25% din timpul alocat disciplinei pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile, interesele şi aptitudinile fiecărui elev”, susţine aceeaşi sursă.

Totodată, noile programe şcolare reprezintă un sprijin consistent pentru cadrele didactice.

Potrivit noii structuri, secţiunea de sugestii metodologice este mai dezvoltată şi include recomandări referitoare la proiectarea didactică, la strategiile didactice şi la metodele care contribuie predominant la realizarea competenţelor.

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea programei şcolare pentru realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei şi cu particularităţile de vârstă ale elevilor. AGERPRES