badeaoana.jpgArondarea copiilor la şcoli şi recensământul celor cu vârste cuprinse între 6 şi 7 ani erau prevăzute în legislaţie încă din anul 2005, susţin reprezentanţii Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.

Potrivit secretarului de stat în MECTS, Oana Badea, legislaţia privind arondarea copiilor la şcoli, dar şi efectuarea anuală a recensământului copiilor de şase-şapte ani erau prevăzute încă din anul 2005 în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar.

„Cadrul legal pentru ca, începând cu anul şcolar 2012-2013, să putem implementa clasa pregătitoare este foarte bine definit. Vorbim de Legea 1, Legea Educaţiei Naţionale, vorbim de Ordinul de ministru, emis în ianuarie 2012 şi aş vrea să accentuez al treilea element de legislaţie care trebuie luat foarte atent în calcul, pentru că este elementul de continuitate, pe care ni-l cere totdeauna societatea şi chiar prin intermediul dumneavoastră, l-am remarcat de atâtea ori. Este vorba despre ceea ce noi numim ROFUIP, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar”, a explicat reprezentantul MECTS.

Badea a accentuat că din 2005 până în 2012 au fost mulţi miniştri ai Educaţiei care, indiferent de culoarea lor politică, nu au schimbat prevederile care privesc trei elemente esenţiale, legate de cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare, respectiv de cuprinderea elevilor de şase, şapte ani în învăţământ. Astfel, articolul 10, alineatul 2, din Monitorul Oficial publicat în anul 2005, prevede că unităţile de învăţământ primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective.

Articolul precizează că înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui. Tot articolul 10, alineatul 3 din acelaşi regulament prevede că părintele, tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului, fiicei sale la o altă unitate şcolară de învăţământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său este arondat, înscrierea făcându-se în urma unei solicitări scrise. În prezent acest lucru se poate face în urma aprobării de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ la care solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii respective.

De asemenea, alineatul 5, publicat în anul 2005, prevede că unităţile şcolare, cu sprijinul autorităţilor locale, au obligaţia de a efectua anual recensământul copiilor de şase-şapte ani, din zona arondată. „Acestea sunt trei alineate de referinţă pe care, din 2005, orice ministru le-a considerat necesare a fi păstrate şi, ca atare, şi ministrul Funeriu, când a redactat ‘Metodologia de cuprindere a copiiilor în învăţământul de la clasa pregătitoare şi clasa întâi’, le-a considerat a fi bune de păstrat”, a declarat secretarul de stat în MECTS Oana Badea. AGERPRES