ministerul_educatiei.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice precizează că Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu a înaintat propunerea finală a planului-cadru pentru clasele V – VIII şi anunţă pe 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară, discuţii pe marginea acestui subiect.

„În acest moment, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu a înaintat Ministerului Educaţiei propunerea finală a planului-cadru pentru clasele V – VIII, bazată pe feedback-ul primit în urma consultărilor publice, dar şi pe raportul grupului consultativ pentru curriculum. Procesul de elaborare este în derulare, cu respectarea termenelor asumate prin calendar, respectiv adoptarea prin ordin de ministru, la finele lunii februarie”, se arată într-un comunicat al MENCŞ.

MENCŞ precizează că s-a încheiat pe 22 ianuarie consultarea publică privind cele trei variante propuse de grupul de lucru coordonat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, la fel şi dezbaterile organizate de inspectoratele şcolare judeţene. „Membrii grupului consultativ pentru curriculum au discutat, la rândul lor, opţiunile oferite de ISE. Aşa cum este cunoscut, o parte a grupului de lucru a propus o variantă proprie, care se discută în acest moment în spaţiul public”, se arată în comunicat.

Potrivit MENCŞ, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, va organiza, pe 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, un eveniment în care vor fi discutate opţiunile cristalizate în urma acestui amplu proces de consultare. „Având în vedere implicaţiile complexe pe care le va aduce un nou plan-cadru pentru gimnaziu, la nivel educaţional şi social, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei este interesat să cunoască opiniile tuturor actorilor implicaţi. Dorim ca versiunea finală a propunerii de plan-cadru din învăţământul gimnazial, care va fi înaintată ministrului Educaţiei spre adoptare la finalul lunii februarie, să reflecte atât opţiunile experţilor în educaţie, cât şi cele ale societăţii româneşti”, se menţionează în comunicatul MENCŞ. AGERPRES