Ministerul Educatiei pregateste un proiect de lege privind evaluarea scolara

Ministerul Educatiei va prezenta Guvernului, in luna aprilie, un proiect de lege privind invatamantul care reglementeaza sistemul de evaluare scolara, descentralizarea invatamantului preuniversitar, organizarea, conducerea si finantarea invatamantului superior.

Principalele reglementari cuprinse in proiectul de lege ce va fi prezentat Guvernului vizeaza continutul curriculumului bazat pe competente, un sistem de evaluare scolara, prevederi corelate si adoptate procesului de descentralizare a invatamantului preuniversitar.

Totodata, prin proiectul de act normativ vor fi reglementate continutul si organizarea invatamantului superior (principii, structuri organizatorice, cicluri si programe de studii, organizare, autonomie universitara, asumarea responsabilitatii), conducerea invatamantului superior (a sistemului, institutiilor si componentelor acestora), calitatea invatamantului superior (evaluarea la nivel de sistem, institutie, componenta, program de studiu, autorizarea si acreditarea, raporturile interinstitutionale) si finantarea invatamantului superior (surse, alocare si distributie, managementul fondurilor la nivelul institutiei de invatamant superior).

Tot pana in luna aprilie, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii va elabora proiectul de Lege privind aprobarea Statutului personalului didactic, document care reglementeaza cadrul juridic general al raporturilor de munca si de serviciu, managementul functiei didactice si dezvoltarea carierei stiintifice, didactice si manageriale a personalului didactic.