Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a precizat că prin proiectul de rectificare bugetară se propune diminuarea cheltuielilor cu circa 1,03 miliarde de lei, însă nu sunt afectate proiectele derulate, în condiţiile în care bugetul ministerului continuă să beneficieze de fonduri mai mari cu 42,4% faţă de anul 2018.

„Prin proiectul rectificării bugetare se propune diminuarea cheltuielilor cu suma de circa 1,03 miliarde de lei, repartizată astfel: 400 de milioane de lei la Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, în urma supraestimării acestei categorii de cheltuieli la alcătuirea bugetului la începutul anului. De asemenea, prin plata obligaţiilor către personalul didactic generate de sentinţele judecătoreşti au fost obţinute economii cu dobânzile aferente. Suma rămasă după rectificare asigură plata salariilor până la sfârşitul anului, plata titlurilor executorii, precum şi plăţile ce derivă din aplicarea Legii nr. 85/2016. 440 milioane de lei la Titlul 57 „Asistenţa socială”, sume aferente programului „Merg la şcoală”, întrucât, până în prezent, actul normativ necesar derulării acestui program nu a fost aprobat”, se arată într-un comunicat de presă transmis de minister.

MEN precizează că derulează în prezent, cu finanţare de la bugetul de stat, un program de asigurare a rechizitelor şcolare pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse. „Media rămasă de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare decât media lunară a plăţilor pe primul semestru, permite derularea în continuare a actualului program pentru rechizite şcolare. Totodată, MEN asigură din fonduri externe nerambursabile rechizite şcolare prin proiectul „Rechizite pentru preşcolari şi elevi – Şanse egale la educaţie”. 109,4 milioane lei la Titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” şi 7 milioane de lei la „Bunuri şi servicii”. Menţionăm că la aceste capitole, sumele anulate reprezintă reţinerile de 10% efectuate potrivit Legii 500/2002 privind finanţele publice, sume ce nu se repartizează în semestrul al doilea decât dacă este necesar, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru”, arată aceeaşi sursă.

Potrivit MEN, diminuarea cu 80 de milioane de lei la Titlul 59 „Alte cheltuieli” nu afectează „sub nicio formă” plata burselor, respectiv a dobânzilor. „Referitor la Titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, suma de 2,1 miliarde de lei rămâne în buget drept credite de angajament, ceea ce dă posibilitatea începerii şi derulării proiectului „Instrumente pentru clasă – table interactive””, mai afirmă MEN.

De asemenea, susţine MEN, prin proiectul rectificării bugetare, la Titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” se propune suplimentarea bugetului cu suma de 30 de milioane de lei credite bugetare, în vederea finalizării obiectivelor de investiţii aferente Proiectului privind educaţia timpurie (PRET), respectiv pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul secundar – ROSE.

Totodată, pentru învăţământul universitar, prin rectificare, se propune majorarea cheltuielilor cu suma de 500 milioane lei, asigurată prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei şi reglementarea utilizării disponibilităţilor din anii anteriori în limita sumei de 250 milioane lei. AGERPRES