Ministerul Educaţiei va implementa un program naţional pentru a reduce abandonul universitar, a susţinut ministrul Ligia Deca.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a participat la cele două sesiuni dedicate miniştrilor din Uniunea Europeană responsabili de educaţie, în cadrul Reuniunii informale a miniştrilor educaţiei şi tineretului, care a avut loc în perioada 18-19 septembrie în Zaragoza, Spania.

„Prima sesiune a fost dedicată sprijinirii tranziţiei de la învăţământul preuniversitar la cel superior, precum şi suportului acordat studenţilor provenind din medii dezavantajate. Ministerul Educaţiei va implementa un program naţional pentru a reduce abandonul universitar. Programul va sprijini cadrele didactice să ofere cursuri remediale studenţilor care întâmpină dificultăţi, fiind dezvoltate politici şi practici de reînmatriculare şi reintegrare a studenţilor, de tipul „A doua şansă”. De asemenea, vom sprijini studenţii care provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie, prin programe de tipul „Primul student din familie””, a scris ministrul pe Facebook.

Cea de-a doua sesiune de lucru a fost dedicată promovării cetăţeniei democratice şi valorilor comune în Uniunea Europeană.

Ministrul Ligia Deca a prezentat exemple de bune practici din România, inclusiv disciplina Educaţie civică, predată încă din ciclul primar, precum şi alte discipline, cum ar fi Gândirea critică şi drepturile copiilor, Educaţia interculturală sau Educaţia pentru cetăţenie democratică.

„Am subliniat implicarea României în propunerea unui set de indicatori privind monitorizarea şi evaluarea valorilor fundamentale, ca element central al Spaţiului European al Învăţământului Superior”, a mai scris ministrul. AGERPRES