Ministerul Educaţieiorganizează concurs pentru postul de lector la Universitatea de Limbi străine din Beijing

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează prin Institutul Limbii Române, concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română de la Universitatea de Limbi străine din Beijing – China. Potrivit site-ului MECTS, cursurile de limba română vor fi susţinute începând cu anul universitar 2012-2013. Sunt acceptate candidaturile persoanelor care au cetăţenie română, au absolvit o facultate de filologie şi sunt profesori titulari în învăţământul preuniversitar românesc.

Pentru postul de la universitatea de Limbi străine din Beijing partenerul străin solicită ca cei care candidează să aibă diplomă de masterat, să aibă experienţă profesională (activitatea didactic şi cercetare ştiinţifică) de cel puţin 5 ani, didactică de minimum 8 ani la catedră, în specialitatea limba şi să aibă gradul didactic I sau II, să cunoască limba ţării respective sau o limbă de circulaţie internaţională. AGERPRES