În cadrul unei festivităţi care a avut loc, la Liceul cu Program Sportiv, pe 15 august, cu ocazia “Zilelor Aradului”, ministrul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu, a fost distins cu Medalia Jubiliară de Aur “Vasile Goldiş”, cea mai înaltă distincţie a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

La eveniment au participat primarul Gheorghe Falcă, subprefectul Horvath Levente, Mirela Aldescu, Inspector Şcolar General, Pellegrini Nicolae, inspector şef adjunct al IŞJ, senatorul Ovidiu Marian, deputaţii Claudia Boghicevici, Adrian Niţu, Iustin Cionca, Ana Maria Dumitrean, director al Centrului Cultural Judeţean Arad, părintele consilier Vasile Pop, reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, cetăţeni ai Aradului.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, a subliniat că Universitatea este parteneră la manifestările dedicate Zilelor Aradului. “Ne bucură prezenţa d-lui ministru Daniel Funeriu la aceste manifestări culturale la care participă o serie de cadre didactice din mediul academic şi îl asigurăm de sprijin deplin în aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale. Domnia sa este reformatorul numărul unu în domeniul învăţământului superior, care este un domeniu prioritar a politicii din ţara noastră. Ne bucurăm că am reuşit să avem un schimb de opinii privind modalităţile de aplicare a legii şi vreau să spun că întreaga noastră comunitate academică apreciază curajul domnului ministru Funeriu de a aplica cu fermitate principiile moderne la organizarea învăţământului românesc. În semn de apreciere a întregii activităţi depuse de când este în fruntea conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Senatul Universităţii de Vest Vasile Goldiş a hotărât să-i acorde d-lui ministru Daniel Funeriu cea mai înaltă distincţie a Universităţii noastre, Medalia Jubiliară de Aur Vasile Goldiş şi Diploma de excelenţă”.

Daniel Funeriu, ministrul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, a precizat că învăţământul superior are un rol extrem de important în coagularea unei comunităţi. “Din punct de vedere al Ministerului Educaţiei vreau să spun foarte clar că ne este indiferent de forma de capital a unei universităţi publice sau private. Singurul lucru care ne interesează din punctul de vedere al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este calitatea actului de învăţământ. De aceea politicile ministerului, care sunt promovate prin Legea Educaţiei Naţionale stabilesc o unitate de reglementare şi control atât în ceea ce priveşte universităţile publice, cât şi universităţile private, cu respectul total al particularităţii universităţilor private. O problemă foarte spinoasă a învăţământului particular de-a lungul anilor, foarte bine a spus dl. rector, este ceea care ţine de proprietatea universităţilor private, dar prin această lege, zic eu, se pune ordine în acest domeniu. Vă mulţumesc dl. rector, vă doresc succes în continuare şi, dacă îmi permiteţi, vă rog să continuaţi să fiţi alături de noi în acest demers pentru că, până la urmă, învăţământul superior trebuie să fie o echipă care face România mai puternică”.

Cu ocazia vizitei ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu, la Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad, de vineri dimineaţă, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, i-a înmânat ministrului un volum dedicat foşti profesori eminenţi de la Liceul “Moise Nicoară” din anii 1953-1956. Volumul este intitulat “Am fost odată colegi – Liceul Moise Nicoară Arad”, autor Ana Octavian, tipărit la Editura “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2011.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, ne-a declarat că a participat la festivitatea organizată la Liceul “Moise Nicoară”, atât în calitate de absolvent al acestui liceu, în urmă cu 55 de ani, cât şi ca fost director adjunct şi cadru didactic foarte mulţi ani. “Cu această ocazie i-am înmânat domnului ministru Daniel Funeriu o monografie a promoţiei 1957, în semn de preţuire pentru activitatea domniei sale dedicată aplicării noii Legi a Educaţiei Naţionale în România. Mulţi absolvenţi ai Colegiului Naţional “Moise Nicoară” activează în învăţământul din România, dar şi peste hotare, cinstind prestigiul acestui colegiu. Şi Universitatea noastră are studenţi laureaţi ai Colegiului Naţional “Moise Nicoară” şi profit de acest prilej să le doresc succes tuturor studenţilor, în noul an universitar şi să transmit cadrelor didactice multă sănătate şi împliniri în aplicarea noii Legi a Educaţiei Naţionale, un domeniu atât de important şi prioritar al României”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG, a absolvit Liceul “Moise Nicoară” în anul 1956, iar între anii 1981-1989 a fost profesor la acest liceu, unde a stimulat în permanenţă interesul elevilor pentru ştiinţele biologice. Rezultatele profesorului Aurel Ardelean s-au văzut în premiile importante obţinute de elevii liceului la Olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, fiind numit de Ministerul Învăţământului membru în Comisia Naţională de Biologie de 12 ori.

funeriu_diploma.jpg