ministerul educatiei.jpgMinistrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat, miercuri, prin Ordin, ‘Metodologia de organizare şi desfăşurarea a examenului de certificare a calificărilor absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, document ce conţine normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare pentru profilurile artistic, pedagogic, teologic şi sportiv.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, examenul de certificare este format din două probe: susţinerea proiectului/lucrării de specialitate şi proba practică, relevantă pentru specializarea certificată.

„Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să reflecte cunoştinţele şi competenţele generale şi specifice dobândite de elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Proba practică poate avea mai multe etape. La examenul de certificare au dreptul să se înscrie elevii care finalizează studiile în anul în care se susţine examenul, precum şi absolvenţii din promoţiile anterioare, care au promovat ultimul an de liceu”, prevede metodologia.

Proiectul/lucrarea de specialitate este evaluată de doi profesori examinatori, care vor nota candidaţii cu note între 1 şi 10. Diferenţa între notele acordate de aceştia nu trebuie să fie mai mare de un punct. Dacă acest lucru se întâmplă, preşedintele comisiei cere reevaluarea probei. Nota finală la susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se stabileşte ca medie aritmetică a notelor acordate de către cei doi profesori examinatori şi se trece în catalogul de examen.

„Nu se admit contestaţii privitoare la nota obţinută la proba de susţinere a proiectului/lucrării de specialitate. Nota minimă de promovare este 7. Nici la proba practică nu se poate depune contestaţie. La specializările la care această probă se desfăşoară pe mai multe etape, candidaţii trebuie să obţină, pentru fiecare, minimum 5 (cinci), însă nota minimă de promovare a probei este 7. Media finală pentru promovarea examenului de certificare este media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe, care trebuie să fie minimum 7”, precizează aceeaşi metodologie.

Fiecare unitate de învăţământ nominalizată drept centru de examinare îşi va elabora propriul calendar de desfăşurare a examenului, într-una din zilele din intervalul 1 – 31 martie. Potrivit metodologiei, sălile, cabinetele, ateliere etc, în care se susţine examenul de certificare vor fi adaptate activităţilor specifice: dotarea corespunzătoare, eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenţa candidaţii în susţinerea probelor, afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale a candidaţilor şi afişarea prevederilor referitoare la situaţia în care se constată fraudă sau tentativa de fraudă.

Anual, MEN coordonează, prin Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare (CNEC), organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a examenului.Metodologia se aplică începând cu anul şcolar 2014 – 2015. AGERPRES