ministerul educatiei.jpgMinistrul Educaţiei Naţionale va putea delega calitatea de ordonator de credite ministrului delegat sau secretarilor de stat, stabileşte o hotărâre a Executivului aprobată în ultima şedinţă şi publicată în Monitorul Oficial.

Hotărârea prin care se modifică legea de organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) stabileşte că „ministrul Educaţiei poate delega calitatea de ordonator de credite pentru domeniul în care a fost învestit ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, secretarului de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop”.

Totodată, actul normativ mai stabileşte că în MEN îşi desfăşoară activitatea patru secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizia prim-ministrului. În atribuţiile subsecretarului de stat intră, potrivit hotărârii Executivului, coordonarea evaluărilor de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a evaluării naţionale obligatorii de la finalul clasei a VIII-a şi a examenului naţional de bacalaureat. De asemenea, subsecretarul de stat din MEN coordonează elaborarea curriculumului naţional, dar şi evaluarea, aprobarea şi achiziţionarea manualelor şcolare. AGERPRES