andronescu_ecaterina.jpgMinistrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ecaterina Andronescu a propus, duminică, un plan de măsuri remediale pentru viitoarele sesiuni ale examenului de bacalaureat şi a atras atenţia actualilor elevi din clasele terminale de liceu să se pregătească bine pentru bacalaureat în anul în care sunt absolvenţi de liceu, pentru că pe măsură ce se îndepărtează de absolvire, scad şansele de a lua acest examen.

Demnitarul a precizat că absolvenţii de liceu care nu au luat examenul de bacalaureat nu vor fi abandonaţi şi a propus un plan de măsuri şi „demersuri concrete, cu responsabilităţi concrete” care vor fi monitorizate.

Potrivit ministrului, la nivel naţional se vor analiza programele şcolare astfel încât acestea să fi adecvate evaluărilor, se va face o analiză a greşelilor la examenele de bacalaureat pentru a se vedea unde greşesc mai mult elevii şi a găsi măsuri pentru a remedia.
De asemenea, MECTS propune un plan naţional al inspecţiei şcolare care să înceapă cu disciplinele de bacalaureat, inspectoratele şcolare să monitorizeze permanent programele şcolare şi progresul şcolar, programele de formare continuă a cadrelor didactice să continue.
O altă măsură propusă de MECTS este organizarea de simulări ale examenului de bacalaureat la nivel naţional cu trecerea notelor în catalog.

„Din experienţă vedem că această simulare nu este tratată cu atenţie de elevi”, a afirmat Andronescu, care a precizat că are în vedere şi sporirea ofertei de şcolarizare la nivel postliceal.

Ministrul a explicat că a discutat cu inspectoratele care extind cifra de şcolarizare în reţeaua postliceală, adăugând că este necesară o strategie a formării resurselor umane la nivelul fiecărui judeţ şi o regândire a liceelor tehnologice şi şcolilor profesionale astfel încât acestea să fie corelate la piaţa muncii.

„Propunem, pentru cei care nu vizează continuarea formării profesionale cu urmarea învăţământului superior, bacalaureatul profesional. Probele de competenţă sunt aceleaşi şi au nişte specificităţi probe practice, au de scris nişte proiecte. Un asemenea tip de bacalaureat profesional la alegerea elevilor ar putea fi acceptat de fiecare dintre elevii de liceu. Cineva care optează pentru bacalaureatul profesional se poate întoarce şi susţine examenele scrise de la examenul de bacalaureat naţional. Acestea ar reprezenta diferenţa”, a explicat ministrul.
Ecaterina Andronescu a spus că MECTS îşi propune creşterea numărului de consilieri şcolari şi doreşte folosirea unor proiecte precum platforma electronică dezvoltată într-un proiect POSDRU, care să se îmbogăţească şi cu alţi itemi de evaluare.

Totodată, proiectul „JOBS”, care este un proiect destinat consilierii şi orientării şcolare şi care în prezent se află în fază pilot în Braşov, să fie „multiplicat”.
UN alt obiectiv al MECT este implementarea sistemului de standarde naţionale de evaluare astfel încât o notă dată la şcoală să fie aceeaşi cu nota dată la altă şcoală.

Ministrul a subliniat că atât profesorii, cât şi directorii de unităţi şcolare trebuie să monitorizeze foarte atent frecvenţa elevilor care atrage după sine şi o relaţie mai activă cu părinţii.

Ecaterina Andronescu a precizat că fiecare unitate de învăţământ (şcoală sau liceu) trebuie să îşi facă evaluarea şi să îşi propună măsuri de remediere, iar monitorizarea acestora să fie făcută de directori şi de inspectori.

„Fiecare profesor trebuie să îşi facă evaluarea la clasă sau la nivelul şcolii. Cerem fiecărui dascăl să facă această evaluare”, a mai afirmat ministrul Educaţiei, care a spus că trebuie să se vadă în cazul fiecărui profesor cum a acordat notele la simulări, întrucât în multe cazuri acestea au fost mai mari de nota 5, iar la examen elevii au luat note mai mici.

Una dintre măsurile impuse de MECTS cadrelor didactice din şcoli şi licee este parcurgerea integrală a programei şcolare pentru a exista o concordanţă între aceasta şi ce face elevul la clasă. AGERPRES/(A-Roberto Stan). AGERPRES