Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat „Procedura cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist care susţin examenele naţionale: Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de Bacalaureat – sesiunea 2018”, care urmează să fie aprobată şi transmisă inspectoratelor şcolare judeţene până pe 25 mai.

„Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a avut vineri, 18 mai, o întâlnire cu o delegaţie formată din părinţi cu copii cu cerinţe educaţionale speciale (CES). În cadrul întâlnirii, la care au participat mai mulţi reprezentanţi ai MEN, ministrul Valentin Popa a primit solicitările părinţilor şi i-a informat cu privire la măsurile pe care Ministerul Educaţiei le pregăteşte pentru a sprijini şcolarizarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) în toate şcolile din România. Menţionăm că MEN, împreună cu alte ministere, sub coordonarea prim-ministrului, lucrează la un set de măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi. La nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt aprobate şi se află în curs de publicare în Monitorul Oficial planurile – cadru pentru învăţământul special”, precizează MEN.

MEN arată că a încheiat protocoale cu reprezentanţi ai societăţii civile privind creşterea calităţii educaţiei copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, în acest sens putând fi menţionat protocolul de colaborare dintre MEN şi Fundaţia Sense Internaţional România vizând copiii/elevii/tinerii cu surdo-cecitate şi deficienţe senzoriale multiple, semnat în data de 15 mai.

Potrivit sursei citate, este în curs de finalizare şi un set de proceduri privind identificarea şi monitorizarea copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie, în cadrul proiectului „Sistem de avertizare timpurie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii”, finanţat de Comisia Europeană.

De asemenea, este în curs de definitivare Metodologia de monitorizare/prevenire a segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar din România.

”MEN este receptiv faţă de problematica discutată astăzi şi este dispus să facă verificări ale modului de aplicare a cadrului legal educaţional în vigoare din perspectiva asigurării respectării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi/sau dizabilităţi în toate şcolile din ţară”, se arată în comunicat. AGERPRES