uvvg_ministri.jpgComunitatea academică din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” s-a aflat, vineri după amiază, în sărbătoare academică prilejuită de vizita miniștrilor Mihai Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Liviu-Marian Pop, Ministrul delegat pentru Dialog Social. Înalții demnitari au sosit în Campusul Universitar “Vasile Goldiș” însoțiți de secretarul de stat Alexandra Braica, din cadrul Ministerului Muncii şi Gigel Paraschiv, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, dar și de prefectul județului Arad, Cosmin Pribac.

Miniștrii au fost întâmpinați de prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, prorectori și decani, directori de departamente, care le-au prezentat înalților oaspeți standurile celor şase facultăţi din cadrul UVVG, unde au fost expuse ultimele realizări în cercetarea ştiinţifică, parteneriatele cu prestigioase universități din Europa, acțiunile de antreprenoriat și internaționalizarea Universității, precum şi revistele de specialitate cotate în baze de date internaţionale.

În Sala de conferinţe din cadrul Campusului Universitar “Vasile Goldiş”, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Mihai Sorin Cîmpeanu, a precizat: “Mă bucur să putem constata, într-o manieră directă, rezultatele pe care le aveţi. Aşa cum spunea d-na rector, care făcea trimitere la fosta calitate pe care am avut-o de preşedinte al Consiliului Rectorilor din România, am afirmat că şansele de dezvoltare ale Universităţilor româneşti sunt internaţionalizarea activităţilor, dezvoltarea cercetării și dezvoltarea laturii antreprenoriale. Constatăm că, tuturor acestor trei deziderate, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad le răspunde. În ceea ce privește internaţionalizarea ei, practic 20% din numărul de studenţi sunt străini şi am văzut programe de studii în limbi străine – un lucru foarte important pe care, din păcate nu-l regăsim în toate Universităţile din România. Mărturisesc că am aflat lucruri pe care nu le ştiam în detaliu despre dezvoltarea activităţilor de cercetare la nivelul Universităţii d-voastră şi am constatat şi o dimensiune a laturii antreprenoriale foarte importantă, lucru care este necesar în această perioadă în care pentru a promova un învăţământ superior de calitate trebuie să ai resurse în condiţiile în care, în ultimii 7-8 ani, numărul de studenţi din România, s-a înjumătăţit. De asemenea, mă bucur să observ ţinuta academică și mă bucur să vă spun că, universitatea d-voastră vizibilă este pe diverse căi, Edumanager fiind o sursă importantă în care activităţile Universității d-voastră sunt promovate şi unde comunitatea academică din România ia cunoştinţă despre reuşitele d-voastră. Este o preocupare care a dat rezultate. Mulţumesc încă o dată pentru invitaţia de a vizita Universitatea d-voastră, vă doresc succes în continuare, iar în Ministerul Educaţiei are maxima disponibilitate de a vă susţine”.

În semn de înaltă apreciere faţă de promovarea învățământului universitar și al cercetării ştiinţifice, prof. univ. dr. Coralia Adina Cororaci, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, le-a acordat miniștrilor Mihai Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Liviu-Marian Pop, Ministrul delegat pentru Dialog Social, în numele Senatului universitar, Diploma de Excelență a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

La sfârșitul vizitei istorice efectuată la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Mihai Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a felicitat comunitatea academică, printr-un mesaj scris în Cartea de Onoare a UVVG și a declarat: “Universitatea de Vest Vasile Goldiș se încadrează atât pe linia activităţilor educaţionale, cât şi pe linia activităţilor de cercetare, în spectrul larg şi actual al internaţionalizării academice. Apreciez, de asemenea, şi dimensiunea antreprenorială a acestei universităţi, care are cele mai bune premise în îndeplinirea misiunii de ‘motor’ al dezvoltării regionale”.

Liviu-Marian Pop, Ministrul delegat pentru Dialog Social a subliniat: “Apreciez activitatea Universităţii de Vest ‘Vasile Goldiș’ şi prin prisma faptului că sunt absolvent al acesteia în anul 2006. Mă mândresc că sunt unul dintre absolveții Universității și am reuşit să realizăm proiecte comune şi după ce am fost ales senator, cât și ministru”.

“A fost o vizită foarte interesantă, unde am putut constata preocuparea şi dorinţa de a se face performanţă la această Universitate, căreia îi doresc mult succes!”, a precizat Gigel Paraschiv, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Prof. Univ. Dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș”, a subliniat: “Ne-am bucurat să îl avem alături pe noi pe cel mai activ fost președinte al Consiliului Național al Rectorilor, Mihai Sorin Cîmpeanu, actual ministru al Educației și Cercetării Științifice și pe dl. Liviu Pop, Ministrul pentru Dialog Social, care este un absolvent – Alumni de bază al nostru, dar și pe secretarii de stat Gigel Paraschiv și Alexandra Braica, de asemenea, absolventă a Universităţii noastre. Oaspeții noștri au vizitat spațiile de învățământ și de cercetare și au avut discuții cu colegii de la toate facultățile. Au fost adresate întrebări, s-au discutat probleme actuale ale învățământului superior, iar întâlnirea s-a terminat într-un ton optimist cu încurajări de continuare a activității”.

“A fost o întâlnire cu conducerea Universității și a facultăților, dar și cu membrii Senatului universitar. În cadrul vizitei de lucru, echipa de miniștri – Mihai Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Liviu-Marian Pop, Ministrul delegat pentru Dialog Social, s-a interesat despre aspectele esenţiale ale Universităţii noastre în această etapă. Au fost abordate o serie de probleme privind calitatea învăţământului academic și cercetarea științifică practicată de Universitatea noastră. S-a vizitat Institutul de Științe ale Vieții, un pion deosebit de important în cercetarea științifică de excelenţă, s-au dezbătut o serie de proiecte de perspectivă ale Universităţii noastre, în special cele cu partenerii maghiari. Pentru noi, rezultatele acestei vizite sunt excelente întrucât am reușit să-i informăm pe conducătorii învățământului românesc despre problematica cu care ne ocupăm, despre faptul că în Universitatea de Vest Vasile Goldiș respectă această cerință a învățământului academic, calitatea, care primează în toate obiectivele noastre, dar și faptul că cercetarea științifică a evoluat în ultimii ani extrem de mult sub influența colaborărilor pe care le avem cu alte Universități din străinătate. A fost o vizită deosebit de utilă pentru noi, care ne-a onorat, prin faptul că miniștrii au avut aprecieri bune la adresa Universității noastre”, a concluzionat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest “Vasile Goldiș”.