Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a discutat pe 9 februarie cu o delegaţie de la ANOSR despre facilităţile acordate studenţilor şi asigurarea calităţii în învăţământul superior, informează MEN.

Conform sursei citate, reprezentanţii ANOSR au lansat propunerea, aceasta fiind agreată, de principiu, de către ministrul Educaţiei, de a modifica legislaţia în ceea ce priveşte acordarea ajutorului în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (EURO 200), atât în materie de criterii de eligibilitate, cât şi la acordarea subvenţiei propriu-zise.

În ceea ce priveşte studenţii etnici români, a fost adusă în discuţie posibilitatea măririi burselor acordate acestora, precum şi cea de a cumula diferitele tipuri de burse.

„La iniţiativa ANOSR, ministrul Educaţiei Naţionale şi-a afirmat deschiderea faţă de elaborarea unui proiect de metodologie privind acordarea subvenţiilor pentru cămine şi cantine studenţeşti. În ceea ce priveşte introducerea cursurilor de etică şi integritate academică în planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de master şi doctorat, în instituţiile de învăţământ superior, ANOSR şi-a exprimat intenţia de a trimite către MEN un proiect de ghid al normelor de redactare şi citare a surselor bibliografice din cadrul lucrărilor ştiinţifice, alături de o propunere de fişă de disciplină a cursurilor mai sus menţionate. Ministrul Valentin Popa şi-a exprimat deschiderea faţă de o colaborare între toţi actorii interesaţi, în vederea implementării unor practici unitare în domeniu”, relevă sursa citată.

A fost menţionată şi posibilitatea realizării unor modificări legislative în ceea ce priveşte alocarea subvenţiilor pentru transportul local în comun.

Potrivit comunicatului MEN, în urma celor discutate, se va trece la o analiză aprofundată a celor propuse de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, în vederea integrării celor agreate în viitoarele acţiuni ale Ministerului Educaţiei în limita competenţelor care îi revin. AGERPRES