definitivatProfesorii care nu reuşesc să promoveze examenul de definitivat după trei încercări succesive vor putea da examenul a patra oară numai după un an de practică pedagogică şi cu achitarea unei taxe, a anunţat ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru.

„În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, (…) venim în întâmpinarea unui segment foarte important de (…) profesori care ne-au semnalat faptul că în momentul de faţă modul în care este organizat definitivatul împiedică pe unii dintre aceştia să-şi dezvolte o carieră. În esenţă, până acum un candidat putea să susţină doar de maximum trei ori examenul de definitivat. Prin măsura pe care am adoptat-o astăzi dăm posibilitatea celor care nu au reuşit după trei încercări succesive să obţină definitivatul să continue să îşi dezvolte cariera lor profesională într-o a patra încercare sau în mai multe încercări, dar cu condiţia ca, după cea de-a treia încercare nereuşită, să intervină o perioadă de cel puţin un an în care să facă o practică pedagogică la clasă. Adică nu poate să treacă direct să susţină o a patra probă de examen, dacă nu a făcut această practică pedagogică. De asemenea, de la cea de-a patra încercare este nevoie să se plătească şi o taxă care va fi fixată de Ministerul Educaţiei”, a explicat Dumitru.

Noile reglementări au fost introduse printr-o ordonanţă de urgenţă care aduce mai multe modificări la Legea Educaţiei Naţionale. Actul normativ reglementează şi forma de echivalare a gradului didactic I pentru personalul didactic care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul ştiinţelor educaţiei şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condiţiile de vechime la catedră, de minimum patru ani de la obţinerea definitivării în învăţământ.

Potrivit unui comunicat al Executivului, ordonanţa de urgenţă mai stipulează că „învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale în grupe, clase sau formaţiuni de studiu în învăţământul de masă”.

Totodată, ordonanţa aduce modificări privind funcţionarea şcolilor doctorale. Actul normativ „prevede acreditarea temporară a şcolilor doctorale, pentru anul 2016-2017, până la aprobarea noii metodologii de evaluare externă şi derularea evaluărilor externe necesare acreditării şcolilor doctorale, astfel încât acestea să poată organiza examene de finalizare a studiilor doctorale şi să poată emite diplome şi titluri universitare recunoscute de către MENCS”.

„Se modifică, de asemenea, condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar, înlocuindu-se criteriul deţinerii atestatului de abilitare cu cel al deţinerii calităţii de conducător de doctorat. Noua reglementare referitoare la ocuparea funcţiei de profesor universitar se aplică începând cu anul universitar 2017-2018”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Totodată, potrivit Executivului, prin actul normativ aprobat joi „universităţile care, în urma evaluării instituţionale, nu îndeplinesc standardele de calitate, vor depune un dosar prin care solicită o nouă evaluare în termen de doi ani de la data primei evaluări”, iar cele care nu îndeplinesc standardele de calitate, în cadrul a două evaluări instituţionale consecutive, vor intra în proces de lichidare.

Ordonanţa adoptată de Executiv mai prevede şi trecerea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu patrimoniul şi personalul aferente. AGERPRES